เด็กๆของใคร

Barbie T

นาฎศิลป์ รำไทย ศิลปะไทยแขนงต่างๆ หรือแม้แต่งานฝีมือ มันไม่ใช่วิชาเลือกนะคะ 

มันควรเป็นวิชาบังคับที่เด็กไทยทุกคนควรเรียน และควรจะมีพื้นฐานไว้บ้าง 

เพราะนั่นคือรากเหง้าที่แท้จริงของเรา เดี่ยวนี้เวลาเห็นเด็กแสดงความสามารถ

ก็รู้สึกดีนะ เด็กเดี่ยวนี้กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง

แต่ลึกๆแล้วเด็กคนไหนแสดงความสามารถผ่าน ศิลปะไทยที่สวยงาม ก็รู้สึกดีใจนะ 

แต่มันไม่ค่อยจะได้เห็นแล้ว เด็กตัวเล็กๆวัยน่ารัก ส่วนใหญ่มาเต้นมากกว่า 

เต้นก็ไม่ได้ผิดอะไร เป็นความสามารถอย่างหนึ่ง แต่ประเภทที่ฝึกให้เด็กเต้นเพลง

ล่อแหลมด้วยท่าทางเซ็กซี่หรือแม้แต่ท่าทางที่ไม่สมควร บอกเลยว่ามันดูไม่น่ารักเลย 

ไม่เหมาะกับเด็กวัยนี้เลย เด็กคงไม่รู้ความหมาย แยกแยะไม่ออก แต่ผู้ใหญ่

แยกแยะออกใช่มั้ยคะ ช่วยกันดูแลเด็กของชาติ ให้เค้าเติบโตมากับวัฒนธรรมดีดีนะดีกว่ามั้ย

ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ บอกว่าทำไม เดี๋ยวนี้เด็กไม่ค่อยน่ารัก 

สัมมาคารวะไม่มี พูดจาไม่ไพเราะ แสดงออกไม่เหมาะสมกับวัย ก็ขนาดเรายังไม่แก่

เราเองยังรู้สึก แล้วรุ่นพ่อแม่เราจะไม่รู้สึกได้ไง อย่าพัฒนาแต่สมอง ให้เก่ง ให้วิเศษ 

จนลืมเบ้าหลอมดีดีของชาติ 

comments powered by Disqus