ฝึก ฝึก และ ฝึก

Chanya

ฝึก.. ไม่ง่ายสำหรับปัญหาบางเรื่อง ลองฝึก ฝึกคิดบวกในปัญหาที่คิดว่าหนักหนาจนไม่สามารถแม้แต่จะยิ้ม.. ฝึกหัวเราะกับมัน และฝึกไปเรื่อยๆ เมื่อปัญหาผ่านพ้น จะเห็นว่าเป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว เมื่อเทียบกับปัญหาอื่นๆ ที่คนบนโลกประสบอยู่ .. ปัญหามีไว้ให้แก้ ไม่ใช่มีไว้ให้ทุกข์ .. แก้ได้ก็แก้ไป แก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไป ยอมรับกับมัน ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ชั่วนิรันดร์..
				
comments powered by Disqus