บล็อก

ขอเชิญสืบสานวรรณศิลป์ ประชันกลอน สุนทรวาที

บ้านครูณัฐเปิดใหม่ภายใต้แนวคิด

ขับลำนำสุนทร ดำรงกลอนกานท์ สืบสานวรรณศิลป์ ลือระบิลนาฏย-ดุริยางค์สยาม

เชิญที่ http://baankrunutt.com
บางแห่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับ กำลังทยอยทำครับ

เชิญที่ห้องกระทู้ 
http://baankrunutt.com/board
ท่านจะพบ

- ขับลำนำสุนทร
สำหรับสอบถามปัญหา พูดคุยเรื่องการร้องเพลงครับ

- ดำรงกลอนกานท์
สำหรับประชัน-ต่อกลอน โอ้อวดลำนำกลอน ฯลฯ

- สืบสานวรรณศิลป์
สำหรับพูดคุยกันเรื่องวรรณคดีไทยที่ต้องรักษาไว้ครับ

- ลือระบิลนาฏย-ดุริยางค์สยาม
สำหรับพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ด้านนาฏศิลป์ ศิลปะการแสดงต่างๆ และรวมถึงดนตรีของไทยเราครับ

อนึ่ง ขอขอบคุณเว็บบ้านกลอนที				
 1732    0    0    

เปิดไทยโพเอมเจอหน้าตาใหม่ๆ แปลกตาดี

เปิดเว็บไทยโพเอม  งงเลย  นึกว่ามาผิดที่  ก็แปลกตาดีนะ ขอเวลาเปลี่ยนอารมณ์ก่อนละกัน				
 1834    5    0