บล็อก

มีอะไรอยากภาม

คำว่าแฟนเป็นอย่างไร

ต้องมีความรู้สึกและพูกพันธ์กันมากแค่ไหน
หรือครับที่เรียกว่าแฟน				
 516    2    0    

ธาตุที่ 115 ... --- ...

... --- ...				
 69    0    0