29 ธันวาคม 2548 12:07 น.

..๏ ศกใหม่..จงไร้โศก

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ เริ่มศกใหม่ปีจอขออวยชัย
ร้างเพทภัยทุกข์โศกและโรคร้าย
อีกความชั่วมืดดำอย่ากล้ำกราย
ทุกสิ่งหมายจงสำเร็จเจตนา

ขออัญเชิญพรศักดิ์สิทธิ์อิทธิเดช
จงสรรค์เสกปกปักษ์และรักษา
หนึ่งนางนี้ชื่อนั้นอัลมิตรา
โศกโศกาจงร้างหายในบัดดล

ด้วยศกใหม่ใครอื่นเขาชื่นจิต
แต่ลิขิตรอยกรรมทำมิสน
ต้องสูญเสียคนที่รักไปจากตน
ในกมลดั่งหลาวหอกพุ่งตอกใจ

ขอส่งสาส์นโอบเอื้อเจือความรัก
ประสานถักทอฝันอันยิ่งใหญ่
จงเข้มแข็งก้าวย่างบนทางไกล
ด้วยหัวใจที่แกร่งกล้าท้าเผชิญ

ขออวยพรอวยชัยจากใจนี้
จากคนที่อยู่ข้างมิห่างเหิน
โศกหรือทุกข์พบพานบนลานเดิน
มิยากเกินจงก้าวข้ามอย่าคร้ามกลัว๚ะ๛				
28 ธันวาคม 2548 12:34 น.

..๏ น้ำลดตอ(แหล)ผุด

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ คราวน้ำลดแล้วหนอเห็นตอผุด
จิตมนุษย์เป็นอย่างไรก็ได้เห็น
เบื้องหลังที่ซับซ้อนซ่อนประเด็น
เบื้องลึกเร้นร้ายเพียงใดจงไตร่ตรอง

สร้างศรัทธาเลอเลิศประเสริฐนัก
ก่อภาพลักษณ์ของตัวมิมัวหมอง
กลบจริตปิดด้านชั่วกลัวคนมอง
ดั่งน้ำคลองยามหลากยากเห็นตอ

คนมัวเมาหลงใหลภาพภายนอก
มิรู้ตัวโดนหลอกอนาถหนอ
หลงคารมถ้อยหวานหว่านยกยอ
แท้คือพ่อตอแหลแปลงแปรกาย

คราวน้ำลดตอผุดถูกขุดค้น
เมื่ออับจนหมดท่าศรัทธาหาย
ก็ฟาดหัวฟาดหางหวังทำลาย
แสดงธาตุชั่วร้ายในสันดาน๚ะ๛				
22 ธันวาคม 2548 14:54 น.

..๏ วิชันอินเมรุ

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ คงถึงคราวเคราะห์ร้ายครูไทยแล้ว
การศึกษาที่วางแนวอย่างเหมาะสม
ดันมีคนปัญญาเบาเต่าโง่งม
ผลักให้จมเพียงอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง
 
อ้างต้องการถ่ายโอนโยนอำนาจ
แท้คือเพิ่มการตลาดทุกหลักแหล่ง
คุณค่าครูถดถอยเหมือนด้อยแรง
เกินขันแข่งประกาศิตฤทธิ์เทวา
 
สมัครใจฤๅผลักไปเอาให้ชัด
อย่าเพียงผลัดหลุกหลิกพลิกชิวหา
ขอจริงใจใช่คิดซื้อยื้อเวลา
ก่อนบรรดาครูหมดความอดทน
 
ปริญญาที่ได้ใช่ซื้อหา
อย่าตีค่าต้อยต่ำทำปี้ป่น
วิญญาณครูสนิทแน่นแก่นใจตน
ให้สร้างคนต่างสัตว์เดรัจฉาน
 
หากผู้มีปัญญายังนิ่งเฉย
คงละเลยครูไทยผู้ใจหาญ
อนาคตของเราเทียบเต่าคลาน
ท่านอย่าผลาญผลักเข็นเข้าเมรุเลย๚ะ๛				
21 ธันวาคม 2548 15:11 น.

..๏ หนาวนี้..เมื่อปีกลาย

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ มองม่านหมอกล้อแสงแห่งแดดเช้า
ก่อนหายร่างบางเบาเข้าไพรสัณฑ์
เพียงร่องรอยน้ำค้างกลางตะวัน
คล้ายคำมั่นจะกลับมายามราตรี

ดั่งถ้อยคำบางใครในหนาวก่อน
ว่าจะย้อนหวนมามิลาหนี
ยังจดจำสวาทรักและภักดี
ณ วันนี้หนาวแล้วหนายอดยาใจ

อยากทวนความทวงคำที่ย้ำบอก
อย่าแกล้งหยอกหลอกกันให้หวั่นไหว
ยังคงคอยละห้อยหาด้วยอาลัย
หนึ่งคนไกลยังคนึงคิดถึงกัน

มองม่านหมอกล้อแสงแห่งแดดเช้า
พี่เพียรเฝ้าชะเง้อแลมิแปรผัน
แม้หนาวนี้ยาวนานปานใดนั้น
ยังรอวันเจ้าคืนเรือนเหมือนปีกลาย๚ะ๛				
19 ธันวาคม 2548 10:52 น.

..๏ น้องคอย..บนดอยเดิม

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ พลิ้วลมหนาวเยือนมาอีกคราแล้ว
หยาดน้ำค้างดั่งเก็จแก้ววับแววใส
สายหมอกขาวครอบคลุมดั่งกุมใจ
หนาวคราวนี้เทียบครั้งไหนก็คล้ายกัน
 
เพียงเสื้อเก่าหม่นบางห่มร่างน้อย
ทุกคืนคอยผิงไฟคลายโศกศัลย์
เห็นคนอื่นสวมผ้าใหม่ใส่ทุกวัน
ส่วนตัวฉันเพียงผืนนี้เหมือนปีกลาย
 
รอสายธารน้ำใจจากน้องพี่
แบ่งอุ่นไอไมตรีให้หนาวหาย
แม้เพียงนิดผืนน้อยมิมากมาย
คงอุ่นกายกว่าห่มฟ้าคราหนาวเยือน
 
พลิ้วลมหนาวพัดมาอีกคราแล้ว
คงมิแคล้วหนาวกายใครจักเหมือน
ท่ามหมอกขาวน้ำค้างกลางดาวเดือน
อย่าลืมเลือนน้องน้อยบนดอยเดิม๚ะ๛				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบินเดี่ยวหมื่นลี้