29 สิงหาคม 2550 21:07 น.

..๏ แสงสุดท้าย๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

..๏ ตะวันรอนอ่อนแรงแห่งแสงฉาย
พระลบกรายย่างเยือนดงเถื่อนถิ่น
แสงสุดท้ายทาบสาดวาดแผ่นดิน
ก่อนลับสิ้นเลือนหายตรงปลายฟ้า

ยามสางรุ่งเรื่อเรืองประเทืองห้วง
กวาดดาวดวงลับพ้นเกินค้นหา
ยามสายส่องประกายแจ้งแห่งสุริยา
ปลุกนิทราจากฝันงามสู่ความจริง

ตะวันล่องท่องฟ้าดั่งคราเริ่ม
มิลด - เพิ่ม เที่ยงตรงคงทุกสิ่ง
ยังล่องเลื่อนเคลื่อนไปไม่ประวิง
มิหยุดนิ่งบนสายธารกาลอนันต์

ตะวันรอนอ่อนแรงแห่งแสงฉาย
พระลบกรายเยือนเหย้าเข้าไพรสัณฑ์
แสงสุดท้ายร่ำลาพนาวัน
แล้วจักผันมาใหม่ไล้แผ่นดิน๚ะ๛				
28 สิงหาคม 2550 14:39 น.

..๏ รักที่เคยมี ๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

..๏ เพราะไว้เนื้อเชื่อใจในความรัก
เพียรฟูมฟักถักทอก่อสร้างฝัน
เรามีเราเคียงข้างอย่างนิรันดร์
จะยึดมั่นคำสัตย์ปฏิญาณ

แม้นแผกภพจบสิ้นถวิลหวัง
ด้วยพลังกล้าแกร่งแรงอธิษฐาน
จักหวนคืนคู่เจ้าเยาวมาลย์
ตราบสิ้นกาลสิ้นกัปล์ล่มลับไป

แต่รักนี้เพียงฝันวันฟ้าหม่น
ยามวันพ้นคืนผันเจ้าหวั่นไหว
ด้วยมีคนแทรกกลางระหว่างใจ
ทิ้งบางใครปวดปร่าน้ำตานอง

ดั่งมีดกรีดกลางใจเลือดไหลอาบ
หลั่งทาทาบรอยโศกวิโยคหมอง
แสนหนาวเหน็บเจ็บร้าวทุกข์เข้าครอง
ไร้คนปองเอื้ออุ่นละมุนทรวง

เพราะไว้เนื้อเชื่อใจในความรัก
เพียรฟูมฟักเหลือแสนด้วยแหนหวง
แท้ความจริงทั้งหมดปดทั้งปวง
เพราะเจ้าลวงหลอกเล่นมิเป็นจริง๚ะ๛				
23 สิงหาคม 2550 18:54 น.

..๏ คำปลอบโยนจากคนที่เธอรัก๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

..๏ ยินถ้อยพจน์ความนัยใจสารภาพ
หทัยอาบตรอมตรมระทมหมอง
ด้วยปราศแววรักคืนชื่นสมปอง
น้ำตานองอาบแก้มแรมราตรี

เพียรตัดพ้อทอคำระกำโศก
อยู่ท่ามโลกเดียวดายมิหน่ายหนี
หากปลิดปลงคงสุขทุกข์มิมี
เอ่ยวจีคล้ายน้อยใจร่ายรำพัน

ถึงน้องนางคนไกลที่ปลายฟ้า
คำสัญญาของชายที่หมายหมั้น
ยังคงอยู่คู่นางอย่างนิรันดร์
มิแปรผันจากนงรามแม้นยามใด

ร้อยคืนวันผันพ้นบนลานหล้า
ที่ผ่านมาน้องรักมักผลักไส
ด้วยเคยเจ็บเหน็บหนาวร้าวทรวงใน
จึงฝังใจรักลวงบ่วงมายา

คนดี..น้องจงคลายกังวลให้พ้นผ่าน
ในดวงมานพี่ชายยังใคร่เสน่หา
เมื่อยินถ้อยคำ " รัก "จากกานดา
พี่สัญญารักน้องมั่นนิรันดร ๚ะ๛

๏ ตราบดินตราบฟ้าล่ม...............มลายสูรย์
ปราศภพปราศธรณีบูร...............โลกตั้ง
จิตภักดิ์จิตเกื้อกูล.....................เสมอมั่น
อุบัติอุทิศรั้ง.............................มาตรใกล้ดวงสมร๚

๏ อธิฐานพานอื่นแม้.................อรชร
ปราศจิตปฏิพัทธ์วอน...............แนบเนื้อ
พระแพงเพื่อนอัปสร................ไป่เทียบ อนงค์แม่
จิตมั่นปรารถน์โอบเอื้อ..............แต่เจ้านางเดียว๚ะ๛				
21 สิงหาคม 2550 21:11 น.

..๏ ควรไตร่ตรอง๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

..๏ สงบใจใตร่ตรองมองสักนิด
ถูกฤๅผิดกลั่นกรองมองรอบด้าน
อคติ-อัตตาอย่าคอนคาน
พิสูจน์การณ์แจ่มแจ้งแรงปัญญา

ใช่พวกมากลากลงเข้าพงหนาม
จักทุกข์ยามรู้แจ้งแห่งปัญหา
ด้วยละเลยเฉยนิ่งหยิ่งอัตตา
เพราะศรัทธาทุรชนคนหูเบา

เขาว่า"ถูก"ทำเถิดประเสริฐนัก
ควรตระหนักตรองใตร่ในคำเขา
ถูกต้องถูกถ้วนทั่วใช่มั่วเอา
อย่าคาดเดาจงพิเคราะห์อย่างเจาะจง

เขาว่า "ผิด"บิดเบือนเตือนตนก่อน
อย่ารีบร้อนเห็นตามด้วยความหลง
เจตนาแห่งธรรมต้องดำรง
เจตน์จำนงค์แห่งอภัยยิ่งใหญ่ทาน

สงบใจใคร่ครวญตรองถ้วนถี่
เพราะชนมีมากมายหลายสถาน
บ่อปัญญาแห่งธรรม์หมั่นอภิบาล
อย่าให้การณ์อกุศลปนปัญญา๚ะ๛				
17 สิงหาคม 2550 16:00 น.

..๏ วิถี...ข้า..๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

..๏ จะร้อนหนาวพราวฝนบนเมืองใหญ่
มิสนใจอาทรในร้อนหนาว
ไร้บ้านโตโอฬารสะพานดาว
ทุกช่วงก้าวลำพังยากหยั่งรู้

เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งสิ่งติดกาย
มิมาดหมายไหมงามอร่ามหรู
หัวจรดเท้าคราบไคลไม่น่าดู
ก็ทนอยู่มิบ่นก่นความใด

คุ้ยขยะหาอาหารสมานท้อง
ที่ร่ำร้องโหยหิวจนกิ่วไส้
เพียงเศษน้อยคำหนึ่งพึงพอใจ
มื้อนี้ได้ต่อชีวาอีกคราวัน

นอนฟุตบาทแทนเตียงเคียงจันทร์เจ้า
สุขฤๅเศร้ามิอาจหวังวาดฝัน
รู้เพียงยามพรุ่งพลบสูรย์กลบจันทร์
ท้องไส้อันหิวกระหายจักคลายลง

มิเคยขอเศษเงินเมินเสียเถิด
อยู่ตามมีตามเกิดไม่ไหลหลง
ใช่บรรลุธรรมใดได้ปลดปลง
แต่จะคงวิถีข้า...คนบ้าบอ ๚ะ๛				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบินเดี่ยวหมื่นลี้