12 กุมภาพันธ์ 2551 12:23 น.

..๏ เหมันต์..รัญจวน๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ ริ้วลมหนาวคลี่คลายจางหายแล้ว
วับแวมแววน้ำค้างเลือนรางแสง
หมอกเคยหม่นบนภูดูเปลี่ยนแปลง
ฤดูแห่งเหมันต์เริ่มผันลา

ไพรบรรเลงเพลงเศร้ายามเช้าเริ่ม
น้ำค้างเติมหยาดแต้มแก้มบุปผา
นกเขาไพรจับนิ่งกิ่งเพกา
เพลงพนาช่างหงอยเหงาเคล้าอรุณ

มองลานจันทร์ลานใจในคืนก่อน
โฉมบังอรพิงพักตักเคยหนุน
อ้อมกอดแห่งหัวใจละไมละมุน
ยังคงอุ่นไอเนื้อมิเจือจาง

เช้าวันที่สายหมอกบอกลาป่า
ไพรพนาขานขับรับรุ่งสาง
ม่านหมอกหม่นบนเขาเริ่มเบาบาง
หวั่นใจนางจักห่างหายคล้ายเหมันต์๚ะ๛
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบินเดี่ยวหมื่นลี้