19 มีนาคม 2551 10:01 น.

..๏ หมาย..(มั่น)..หมั้น ๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ เราอาจยังชีพไว้....................ควรฤๅ
วอนเทพธรณีถือ.......................สัตย์ข้า ฯ
แหวนหนึ่งซึ่งควรครือ*.............ดัชนีแม่
นพรัตนคุณหม้า*......................ดุจอ้างภักดิ์เสมอ๚

๏ ตราบดินตราบฟ้าล่ม..............มลายสูรย์
ปราศภพปราศธรณีบูร..............โลกตั้ง
จิตภักดิ์จิตเกื้อกูล.......................เสมอมั่น
อุบัติอุทิศรั้ง.............................มาตรใกล้ดวงสมร๚

๏ ธำมรงค์ทองเพริศแพร้ว.......ผ่านสมัย
ความรักจักอุปไมย....................ดั่งนั้น
ฝากเทพธรณีไผท.....................เพ่งทิพย์-ญาณเทอญ
เราจักคงหมายหมั้น...................หากย้อนปฏิสนธิ์๚

๏ นางใดแม้นชื่อนั้น..................อัลมิตรา
เราจักมั่นสิเหน่หา.....................ห่อนร้าง
ทวยเทพทั่วโลกา......................ฟังสัตย์ เราเทอญ
อุบัติจักปรารถน์อ้าง..................ชื่นด้วยเยาวมาลย์๚

๏ แผกภพผันโลกแล้ว................จิตหวัง
หวนครอบครองแหวนดัง...........ก่อนครั้น
จิตภักดิ์จิตยังหวัง-....................เคียงคู่ - แม่นา
แหวนที่นิ้วนางนั้น.....................เพริศแพร้วดังเดิม๚

๏ อธิฐานพานอื่นแม้..................อรชร
ปราศจิตปฏิพัทธ์วอน................แนบเนื้อ
พระแพงเพื่อนอัปสร.................ไป่เทียบ อนงค์แม่
จิตมั่นปรารถน์โอบเอื้อ...............แต่เจ้าอัลมิตรา๚ะ๛				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบินเดี่ยวหมื่นลี้