9 กรกฎาคม 2552 08:43 น.

๏ อวยพร " อัลมิตรา " ๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ ขอคุณพระคุ้มขวัญทุกวันคืน
อายุยืนปรากฏความสดใส
ปราศทุกข์โศกโรคานานาภัย
เจริญวัยเจริญสุขไปทุกกาล

พรวันเกิด " อัลมิตรา " ในครานี้
คงเหมือนปีก่อนเก่าเคยกล่าวขาน
แม้นวันคืนล่องหายกับสายธาร
ห้วงดวงมานยังคงช่วยอำนวยพร

จงมากมิตรเมธีผู้ดีเลิศ
ชนประเสริฐน้อมนำมอบคำสอน
ปราศทุรชนภัยพาลเข้ารานรอน
เคราะห์กรรมผ่อนบรรเทาจนเบาบาง

ขอคุณพระคุ้มขวัญ " อัลมิตรา "
ทุกเวลาคืนค่ำย่ำรุ่งสาง
โชคอนันต์บุญเกื้อมิเจือจาง
ถ้วนทุกอย่างสมประสงค์ดำรงเทอญ๚ะ๛				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบินเดี่ยวหมื่นลี้