2 กันยายน 2552 08:58 น.

๏ คุ้นเคย ฤๅ เคยคุ้น ๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

 คุ้นเคย ฤๅ เคยคุ้น
อ้อมกอดอุ่นท่ามคืนอันเหน็บหนาว
ฟืนสุมไฟโชนแดงแข่งแสงดาว
ดุจบอกเล่าเรื่องราวกันและกัน

เคยคุ้น ฤๅ คุ้นเคย...?
ยามเอื้อนเอ่ยพจน์พากย์ถึงฝากฝัน
ตราบสูญสิ้นจันทราแลตาวัน
จักมิหันเหกลับนับรอยเท้า

คุ้นเคย ฤๅ เคยคุ้น...?
กลิ่นดินกรุ่นเบาบางท่ามกลางเขา
ดอกไม้ป่าเบ่งบานนับนานเนา
คล้ายรอเฝ้าบางอย่าง ฤๅ บางใคร

เคยคุ้น ฤๅ คุ้นเคย...?
แค่เพียงเอ่ยตามลมที่พัดไหว
คุ้นเคย ฤๅ เคยคุ้นมีค่าใด ?
หากหัวใจสิ้นแล้ว...แววอาทร๚ะ๛				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบินเดี่ยวหมื่นลี้