22 กันยายน 2554 10:38 น.

๏ ปลายฝน..ต้นหนาว๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ นานแล้วหนอวันหวานที่ผ่านล่วง
หลายเดือนดวงแรม-เพ็ญ-ลับเร้นหาย
คาบวสันต์ลาลับผันกลับกราย
เริ่มต้นสายลมเหนือเข้าเจือดาว

หนึ่งรอยรักสลักจินต์มิสิ้นหวาน
แม้นช่วงกาลผ่านล่วงเวียนห้วงหาว
กลางดวงมานทุกอย่างยังพร่างพราว
ด้วยเรื่องราวจินตภาพโลมอาบใจ

ยิ่งยามนี้ลมหนาวโบกราวป่า
จากลับลาถิ่นเถินเนินไศล
ก็วนช่วงคาบคืนสู่ผืนไพร
พร้อมวาวใสน้ำค้างแต้มกลางวาร

ยังจดจำเรื่องเราหรือเปล่าหนอ
ฝากเดือนทอจำนรรจ์ส่งบรรสาร
อ้อมแขนใคร??โอบอุ่นละมุนมาน
ท่ามสายธารหมอกขาวล้อมราวพง

ฤๅลืมเถื่อนถิ่นหนาวเมื่อคราวนั้น
รานจำนรรจ์ยับยุ่ยเป็นผุยผง
มิสานก่อรักล้ำในจำนง
ปล่อยจบลงกับวสันต์ที่ผันกราย

หากอาทรยังถวิลมิสิ้นเชื้อ
รักยังเจือแดนทรวงมิล่วงหาย
จงไขความตอบย้ำถ้อยคำชาย
เพื่อจักคลายเศร้าหมองที่ครองมน

ค่ำคืนนี้ยาวนานกว่าวารไหน
ร้างอุ่นไอห่มทรวงท่ามห้วงหน-
พร่างพรายดาวแต้มฟ้าแต่งสากล
แต่อกคนรื้นรกวิตกครอง๚ะ๛				
13 กันยายน 2554 08:47 น.

๏ อธิษฐาน๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ กาลยาวนานเหลือแสนในแดนภพ
เกินเอื้อมทบรอนวงอสงไขย
หมายเคียงคู่ร่วมคล้องสองฤทัย
ช่างยาวไกลยากฝ่ามรรคากรรม

สุดแสนห่างบนวารที่ผ่านคาบ
ฤๅรอยบาปทาบทางที่ย่างย่ำ
เพรงบุญยังมิเอื้อหนุนเกื้อนำ
จึ่งต้องดำเนินรอยที่คอยแปลง

ทนว่ายเวิ้งบาปบรรพ์ที่กั้นขวาง
หม่นมืดกลางดวงจินต์จนสิ้นแสง-
ของเรื่อรุ้งทอดลำเคยสำแดง
กลับถูกแฝงม่านหม่นอนธการ

ทั่วสรรพางค์แรงรอนแสนอ่อนล้า
ท่ามมรรคาขีดวงรอบสงสาร
ต้องเผชิญเกิดดับกี่นับนาน
จึ่งจักผ่านข้ามช่วงพ้นบ่วงบรรพ์

ขอตั้งจิตอธิษฐานทุกกาลกัป
แม้นเกิดดับท่ามห้วงสรวงสวรรค์
ฤๅตกใต้แดนภูมิขุมโลกันต์
จิตหมายมั่นสถิตย์ข้างเพียงนางเดียว๚ะ๛				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบินเดี่ยวหมื่นลี้