14 พฤษภาคม 2557 15:07 น.

๏ กวี ซีอิ๊ว ๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ ร่ำเขียนงานผ่านกลอนอักษรศิลป์
หวังแผ่นดินจดจำหลากคำขาน
ทั้งโคลงฉันท์มั่นหมายบรรยายกานท์
ที่บอกผ่านลายสลักอักษรา

เพียงความฝันลมแล้งที่แกล้งปลอบ
แม้นสุดขอบมวลเธียรอย่าเพียรหา
ด้วยยังด้อยมิติหลากวิชา
งามภาษาหาเด่นเป็นวรรคทอง

เป็นกวี..ซีอิ๊ว..ตามทิวทุ่ง
มิหมายมุ่งมั่นเอาเป็นเจ้าของ-
เกียรติยศรายรุมมาสุมกอง
ฤๅลำพองอวดกล้าเป็นอาจารย์

เป็นกวี..ซีอิ๊ว..หน้านิ่วเขียน
แอบร่ำเรียนกลกลอนอันอ่อนหวาน
ของบรรดาคนครูผู้เชี่ยวชาญ
แทรกซึมผ่านกระโหลกหนาปัญญาเบา

อันกวี..ซีไรท์ ไกลเกินกู่
จึงขออยู่อย่างเจียมมิเทียมเขา
รังสรรค์งานตามคิดลิขิตเรา
อย่าลอกเอางานท่านพึงหมั่นตรอง๚ะ๛
				
14 พฤษภาคม 2557 16:17 น.

๏เพียงอยากถามไถ่๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ ระหว่างวันเคลื่อนคล้อยอย่างอ้อยอิ่ง
บนโลกจริงสุข-ทุกข์ปลอบปลุกฝัน
บ้างดั้นด้นย่ำย่างระหว่างวัน
บ้างนิ่งหยุดรอจันทร์ขึ้นผันวน

ความอาทรต่อกันคล้ายวันคล้อย
ที่แสงค่อยเลือนรางระหว่างหน
แล้วมืดดับลับฝากจากสกล
เหลือเงาหม่นเงามืดที่ยืดยาว-

เข้าครองคลุมกุมห้วงทุกช่วงคาบ-
ราตรีอาบหัวใจให้เหน็บหนาว
ท่ามวารคืนฟ้าแกล้งเร้นแสงดาว
ยิ่งรวดร้าว เย็นเยียบเกินเปรียบเปรย

ยังรักกันบ้างไหม?? ถามในฝัน
ด้วยช่วงวันความจริงดูนิ่งเฉย
เหมือนหัวใจปล่อยปะและละเลย
สิ่งที่เคยอาทรดูรอนลง

คิดถึงกันบ้างไหม?? อยากไถ่ถาม
ฤๅนิยาม "รัก" ยุยเป็นผุยผง
จึงเฉยชาต่อกันมิมั่นคง
ลืมจำนงจำนรรจ์สะบั้นใย

ระหว่างวันเคลื่อนคล้อยดูอ้อยอิ่ง
ในโลกจริงเจ็บช้ำเกินคำไข
แล้วในฝันจักถามหาความใด??
ปล่อยวางให้...เลือนหายกับปลายวัน๚ะ๛
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบินเดี่ยวหมื่นลี้