12 กรกฎาคม 2557 08:44 น.

๏ อำลาอาลัย ๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ เปลวเพลิงโหมโลมกายสลายร่าง
ถ้วนทุกอย่างเกิดดับเลือนลับหาย
ดิน น้ำ ลม ไฟ สร้างเป็นร่างกาย
แล้วสลายคืนหล้าเป็นสากล

เพียงน้ำตาปลดเปลื้องคนเบื้องหลัง
ให้โศกหลั่งละลายกับสายฝน
หลากคำลากึกก้องลั่นท้องชล
อาบเถ้าป่นครอบขันธ์ในวันลา

เหลือเพียงความทรงจำให้ย้ำจิต
ช่วงชีวิตเจ้าเพียงวัยเดียงสา
ภาพเด็กน้อยงดงามจักล่ามคา
ในอุราสุดห้วงของดวงมาน

เปลวเพลิงโหมโลมกายสลายสิ้น
คืนสู่ดินตามวงแห่งสงสาร
สิ่งสุดทัายที่ยังเพียงอังคาร
ให้สายธารโอบอุ้มได้ชุ่มเย็น๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗
ข้าพเจ้าขออุทิศงานเขียนชิ้นนี้และงานเขียนก่อนหน้านี้
ให้กับดวงวิญญาณของ น้องแก้ม ขอให้น้องไปสู่ภพภูมิ
ที่ดี ด้วยจิตบริสุทธิ์ของข้าพเจ้า				
9 กรกฎาคม 2557 08:14 น.

๏ อวยพรวันเกิด อัลมิตรา ๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ หวนมาบรรจบแล้ว........อีกครา
วันที่เก้ากรกฎา...............ศกแก้ว
เชิญมิตรร่วมรจนา...........สาส์นส่ง
มอบแด่ผู้เพริศแพร้ว......ชื่อนั้นอัลมิตรา ๚ 

๏ น้อมจิตบริสุทธิ์ตั้ง..........อวยชัย
พุทธองค์ผู้เกริกไกร...........ปกป้อง
พระธรรมสถิตย์ใจ..............เสมออยู่ แม่นา
คุณพระสงฆ์ครอบคล้อง...จิตให้วัฒนา ๚ 

๏ มวลพรหมเทพแห่งฟ้า.....เมืองแมน
ดุสิตสวรรค์แดน................เหล่าไท้
โปรดจงร่วมสวดแสน........บริบท พรเอย
พิสุทธิ์มงคลให้................แม่เนื้อนาบุญ ๚ 

๏ จงมากทรัพย์เปี่ยมล้น....บารมี
ลาภเพิ่มพูนทวี.................ยิ่งล้ำ
ฐานะพรั่งพร้อมศรี...........เกียรติก่อ
ยศศักดิ์ดำรงค้ำ..............เหล่าพ้องวงศ์วาร ๚ 

๏ มีกายใจเปี่ยมล้น........สดใส
ปราศสิ่งโรคาภัย...........ห่มห้อม
มาดหวังมุ่งการใด..........สมดั่ง จินต์เอย
สุขเกษมสันต์พร้อม.......ชั่วฟ้าดินสลาย๚ะ๛
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบินเดี่ยวหมื่นลี้