12 มิถุนายน 2556 09:08 น.

ที่เราเห็น สดใส เพราะใช้สี

บุญพร้อม

  ที่เราเห็นสดใสเขาใช้สี
แต้มแต่งที่บกพร่องให้มองสวย
ผู้สัญจรได้เจอก็เอออวย
ต่างเห็นด้วยว่างามไปตามกัน
  มารู้ตัวอีกทีตอนสีลอก
โดนพวกหลอกไม่เป็นเข่นเงื่อนไข
จำกล่ำกลืนฝืนตนทนทำใจ
หากขืนไปโวยวายจะอายคน
  อุธาหรณ์สอนใจคนใช้สี
เรื่องไม่ดีของไม่ดีมันมีผล
ถึงอย่างไรเพื่อนเราเขาก็คน
เที่ยวซุกซนป้ายสีไม่ดีเลย
  บาปหรือบุญย่อมรู้อยู่ในจิต
ถูกหรือผิตไยต้องให้ใครเฉลย
หรือทำไปเพราะไฝ่ ใจมันเคย
ถึงละเลยธรรมศีลหมิ่นผู้คน
9 มิถุนายน 2556 15:16 น.

โคลงดั้นสอง

บุญพร้อม

  ผู้จารจดเปรอะเปื้อน        เป็นวิสัย
หญิงชายพูดพล่ามเผลอ    ภพรู้
อีกพร่องความเที่ยงใจ       เจือโหด
ก่อพิพาทให้ผู้                  อื่นหมอง
   ละรักโกรธสลัดทิ้ง          เสียเทอญ
คลายวิโยคาดูร                 ผ่อนพ้น
ไยเอาแต่จะเมิน                มองผ่าน
บาปจะนำแต่แพ้                ไป่นาน
    จำเดิมคราก่อนครั้ง        ยังเยาว์
พงศ์เผ่าสนิทดัง                พี่น้อง
มาบัดเดี๋ยวโงกเหงา          บ่มองกันแล
ต่างคนต่างคอยจ้อง          แบ่งแยก แดง เหลือง
7 มิถุนายน 2556 16:26 น.

โคลงดั้น

บุญพร้อม

   อ้า ผู้รพีเกียรติก้อง    โลกา
หากท่านพิทักษ์ธรรม     มุ่งป้อง
เหล่าราษฎร์เจรจา         ยากสร่าง
แรงวิโรธรนร้อน             ช่วยเกื้อ เอาบุญ
   ความจริงสิ่งชั่วเศร้า     กลี
คอยถมบ่มอารมณ์          เร่าร้อน
ชนซื่อต่างเห็นดี             ว่าผิด
สัจธรรมเสื่อมซ้อน          จึ่งไร้ ขื่อแป
   ประพฤติยึดสนุกแท้     สะเทือนใจ
ชนต่างสถาคาม              เขตกว้าง
ยังล่วงรู้ความนัย             บอกบ่ง
มัวเมาเอาแต่สร้าง          ก่นเล่าเอาความ
4 มิถุนายน 2556 15:56 น.

วอนลม

บุญพร้อม

  แรงพายุโหมกระหน่ำทำไม้ไหว
ทั้งกิ่งใบหักขาดน่าหวาดเสียว
หมู่อ้อแขมหมุนวนอวดต้นเรียว
คล้ายมิเหลียวเห็นพายุที่ดุดัน
  คงชินชากับแรงลม เฝ้าโหมใส่
ค่อยปรับปรุงต้นใบไม่ไหวหวั่น
ลมจะแรงไม่เห็นเป็นสำคัญ
เพราะอ้อนั้นต้องเจอเสมอมา
   มิอาจหลบหรือเลี่ยงจำเสี่ยงสู้
รู้ทั้งรู้ว่ากำลังยังอ่อนล้า
จึงผลัดผ่อนอ่อนให้ในทุกครา
ลมเจ้าขาวานอย่าแกล้งพัดแรงไป
   ปล่อยให้เราขึ้นงามตามตลิ่ง
ไว้พึ่งพิงเมื่อพังยังกันได้
จะขุดรากถอนโคนบ่นไปใย
แผ่นดินไหนย่อมมีอ้อคอยล้อลม
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบุญพร้อม
Lovings  บุญพร้อม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบุญพร้อม
Lovings  บุญพร้อม เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบุญพร้อม