9 พฤษภาคม 2551 21:59 น.

ทักทายเพื่อนเก่า

บุษราคัม

กลับมายืนที่เดิม....เติมความฝัน
คิดถึงกัน....ในวัน...ที่ห่างหาย
บ้านหลังนี้....อบอุ่นใจ....ไม่เสื่อมคลาย
พบสหาย....บ้านกวี.....แสนดีใจ

ห่างไปนาน....ยังจำกัน....ได้หรือเปล่า
มีเรื่องราว....ใดบ้างแจ้ง.....แถลงไข
สหายเก่า....สบายดี.....อยู่หรือไร
ทราบหรือไม่...ใครคนหนึ่ง...คิดถึงเธอ				
14 สิงหาคม 2547 23:11 น.

เกิดแต่กรรม...ทำตนเอง

บุษราคัม

เกิดแต่กรรม...คำนี้...มีความหมาย
หากเวียนว่าย....ตายเกิดยัง....ดำรงอยู่
ทุกสิ่งมี...เหตุปัยจัย...ทำให้รู้
ว่าตัวกู...ใช่ของกู....ดูให้ดี

บางคนอ้าง...ฟ้าลิขิต...ให้ผิดบาป
คนใจหยาบ...อ้างเคราะห์กรรม....นำวิถี
ลืมไปว่า....ผลกรรม.....ขอเรานี้
ล้วนอยู่ที่....พฤติกรรมทำลงไป

แม้ว่ายังใช้กรรมเก่า...เราไม่หมด
จงอย่าลด...หรือถดถอย....คอยบุญใหม่
สร้างเหตุดี....มีธรรมช่วย....อำนวยชัย
ทำปัจจุบัน...ให้สดใส....ไม่เสื่อมทราม

อย่าตีโพย..ตีพาย....พ่ายชีวิต
จงพินิจ...ตั้งจิตมั่น....ไม่เกรงขาม
มีสัมมาทิฐิชอบ...ประกอบงาม
ไม่ไหวหวาม ไม่ตามทาง....แห่งอบาย

รู้ดีชั่ว...กลัวบาป...ซึมทราบธรรม
จงอย่าย่ำ..เข้าสู่....ทางฉิบหาย
หนีให้พ้น....คนพาลและทางอบาย
จะได้หยุดเวียนว่ายอยู่ในโลกีย์
+++++++++++++++++++++++				
2 สิงหาคม 2546 02:19 น.

++เราต้องอยู่ให้ได้ในโลกนี้++

บุษราคัม


เราต้องอยู่..ให้ได้..ในโลกนี้
ตราบใดที่...ชีวี...ไม่ถูกผลาญ
หากไม่สิ้นชีวินและลมปราณ
จงอาจหาญ..สู้โลก...ไม่โศกตาม

อยู่สู้โลก...ใช้ธรรม..ค้ำจุนจิต
มีชีวิต...คิดดี...ไม่หยาบหยาม
มีสัมมาทิฐิ........ที่งดงาม
สิ่งใดทราม....ห้ามใจให้...ไกลอบาย

แผ่เมตตา..อารี...ให้เพื่อนมนุษย์
แล้วจงหยุด..สงคราม...สร้างความฉิบหาย
เอาอะไร..ไปได้บ้าง....เมื่อคราวตาย
จงขวนขวาย....คลายทุกข์...วิมุตติธรรม
++++++++++++++++++++++++
ชื่นชมแนวคิดและงานเขียนของภีมนะคะ				
28 ธันวาคม 2556 15:54 น.

สดุดีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม

บุษราคัม

นครินทร์ปิ่นนเรศ       	 
จอมภูเบศวร์เจ้ากรุงธนฯ
องค์ฯตากสินฯผู้ทรงพล     
พระคุณล้นพ้นแผ่นดิน

ทรงกอบกู้เอกราช        
กลับคืนชาติกลับคืนถิ่น
เกียรติดำรงองค์ภูมินทร์    
แห่งแผ่นดินธนบุรี

คนดีศรีอยุธยา           
มหาราชาผู้ไกรศรี
คืนเอกราชสู่ปฐพี         
แห่งไทยนี้ให้ร่มเย็น

ทรงก่อสร้างบ้านเมืองใหม่     
ให้ห่างไกลจากทุกข์เข็ญ
ทำนุฟื้นคืนกลับเป็น          
เปรียบดังเช่นอยุธยา

วางรากฐานราชธานี         
ธนบุรีอารักขา
ปัจจามิตรคิดเข้ามา	   
ไทยรับหน้ากล้าไม่กลัว

ทรงบำรุงพุทธศาสน์	
ให้สะอาดปราศสลัว
ชำระล้างความเมามัว      
ลบสิ่งชั่วกลั้วแผ่นดิน

อภิวาทจอมราชัน         
พระมิ่งขวัญองค์ฯตากสิน
ผู้พลิกฟื้นคืนแผ่นดิน       
ล้างมลทินให้ถิ่นไทย
++++++++++++++++++++
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.บุษราคัม พวงทอง...ผู้ประพันธ์
				
10 พฤศจิกายน 2545 01:58 น.

แสงธรรมนำใจ+ใสส่องครองชิด+วิทย์นองช่องจิต+ฤทธิ์ดีมีว่าง+ล้างมายาล้ำ( โคลงกระทู้)

บุษราคัม

แสง.... สูรย์สว่างล้ำ.........โลกา
ธรรม... ส่องทางปัญญา.......บ่งชี้
นำ ........จิตหลุดเวทนา........ผุดผ่อง
ใจ ........แก่นบ่กระพี้...........แน่นแท้แก่นสาร

ใส ........ปานสิ่งผ่องแผ้ว........รัตนะ
ส่อง....... เพื่ออริยะ.................เพริศแพร้ว
ครอง .....จิตห่มธรรมะ............ทุกเมื่อ
ชิด .......สิ่งดียิ่งแล้ว.............เปรียบแก้วสามดวง

วิทย์.......พ่วงธรรมย่อมสร้าง.......มงคล
นอง........ท่วมทั้งสกล.................ประเสริฐแท้
ช่อง........ทางชี้กมล.....................คือศาสน์
จิต.........แกร่งย่อมไม่แพ้...........สิ่งร้ายอันใด

ฤทธิ์.......ใจอันเปี่ยมล้น............บารมี
ดี............ย่อมจะเป็นศรี.............แกร่งกล้า
มี.............ธรรมเปรียบชีวี..........พิสุทธิ์
ว่าง...........จากสิ่งชั่วช้า.............ห่มแล้วในธรรม

ล้าง.........กรรมเพื่อปลดเปลื้อง.....อวิชชา
มา..........มั่นสร้างปัญญา..............ก่อเกื้อ
ยา..........ดีที่รักษา.......................ดวงจิต
ล้ำ..........เลิศธรรมอะเคื้อ............ล่วงพ้นสงสาร				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบุษราคัม
Lovings  บุษราคัม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบุษราคัม
Lovings  บุษราคัม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบุษราคัม
Lovings  บุษราคัม เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบุษราคัม