9 กรกฎาคม 2549 09:21 น.

อาสาฬหบูรณมีบูชิตา

ปราณรดี

วสันตดิลกฉันท์ ๑๔
อาสาฬหบูรณมิเพ็ญ
ดุละเย็นนภาพราว
บรรจบพิสิษฐ์รตนวาว
ถิระมั่นพิภพไตร

โกณฑัญญะจักษุประลุแจ้ง
สจะแห่งวิชาชัย
ครบองค์อุบัติอริยะไกร
ก็ประกาศิตาธรรม

สืบทอดวิเศษปรมวิชช์
ตบะจิตวิชิตกรรม
ตามรอยพระพุทธะสิรินำ
ติระล่วง ณ ห้วงทุกข์

ครบองค์วิสุทธิปุชิตา
สมะค่าประเสริฐสุข
สัจสรรพะวิญญุศุภยุค
สถิตามิเสื่อมสูญ

อาสาฬหบูรณมิกราน
นฤพานประพฤติพูน
เทิดศีลสมาธิสติบูรณ์
ลุจรูญจรัสธรรม.				
1 กรกฎาคม 2549 00:02 น.

ฟ้าก่อนค่ำ

ปราณรดี

เลือนเลือนลับแสงสุรีย์ฉาย
คล้ายคล้ายผ่อนพักงานหนักหนา
เงียบเงียบวังเวงเคลื่อนเวลา
แว่วแว่วหวีดว่ากล่อมเพลงเพลิน

โชยโชยโปรยลมห่มยิ่งหนาว
ร้าวร้าวขั้วใจใครห่างเหิน
ไหวไหวปรารถนาเริ่มหมางเมิน
เงิ่นเงิ่นคนชราถึงคราคิด

ซึ้งซึ้งสัจธรรมการอำลา
พร่าพร่าราตรีฉากม่านปิด
ผ่อนผ่อนตัวละครย้อนชีวิต
ชิดชิดความมืดมนพ้นแสงล้ำ

หวาดหวาดเพียงไหนความไม่ชัด
พัดพัดหนาวลมข่มกลืนกล้ำ
หลากหลากศักดิ์ศรีที่ใจนำ
ด่ำด่ำว่ายวาดปรารถนาใด

เลือนเลือนลับหายลายริ้วแสง
แจ้งแจ้งเคยมีอยู่ที่ไหน
เกิดเกิดดับสิ้นดิ้นรนไป
ติดติดยึดไว้ทำไมกัน.				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปราณรดี
Lovings  ปราณรดี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปราณรดี
Lovings  ปราณรดี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปราณรดี
Lovings  ปราณรดี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปราณรดี