24 มกราคม 2550 00:30 น.

รังพัก ของ นักเดินทาง

ปราณรดี

โบยบินถวิลหาร่มไม้
ฟ้าเวิ้งกว้างใหญ่กว่าฝัน
เจ็บร้าวรันทดกดดัน
ไขว่คว้าหวาดหวั่นหนทาง

เก็บเกี่ยวเหนี่ยวรั้งหวังปรารถนา
ปวดแปลบทุกคราฟ้าสาง
เริ่มต้นแสงย้ำอำพราง
ระหว่างรอยต่อร้าวใจ

พบเจอรังพักรักพร้อม
อ้อมกอดถนอมฝันใฝ่
สายตา สายสัมพันธ์ มั่นใจ
พักร่มไม้ใหญ่ ... ตรงนี้

โบยบินถิ่นใดใจอุ่น
เพราะคุณคุ้มกันที่นี่
ณ ห้วงแห่งห้องใจพลี
คือรังพักจากคนดี ... นะ ที่รัก.				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปราณรดี
Lovings  ปราณรดี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปราณรดี
Lovings  ปราณรดี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปราณรดี
Lovings  ปราณรดี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปราณรดี