11 พฤษภาคม 2549 10:36 น.

คุณชอบเดินทางโดยวิธีไหน?

ปราณรดี

การเดินทาง มีหลายวิธีที่จะไปให้ถึงจุดหมาย หรือบางคนอาจจะชอบเดินทางเรื่อยเปื่อยอย่างไม่มีจุดหมายที่แน่นอน ... ผ่อนพักตามรายทาง


วิธีการเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว
รถโดยสาร รถทัวร์
รถตู้
รถไฟ
เรือ
เครื่องบิน
โบกรถตามทาง
คณะทัวร์

คุณล่ะ โปรดปรานการเดินทางวิธีใดมากที่สุด?

ปราณ ชอบเดินทางโดยรถไฟนะคะ .... รถไฟจะเดินทางผ่านชานเมืองแล้วได้กลิ่นดินกลิ่นหญ้า เห็นวิถีชีวิตคนเลียบทางรถไฟด้วย

ไม่ได้เดินทางนานละ ... ไว้มีโอกาสได้เดินทางทางรถไฟ จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะ

เชิญเข้ามาพูดคุยเรื่องการเดินทางกัน การเดินทางทำให้เราได้ความคิด เข้าใจโลกมากขึ้น สัมผัสกับความเป็นจริงมากขึ้น จินตนาการของเราก็เปิดกว้างยิ่งขึ้น จริงๆ เลยนะคะ 

คุณเห็นด้วยไหม?				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปราณรดี
Lovings  ปราณรดี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปราณรดี
Lovings  ปราณรดี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปราณรดี
Lovings  ปราณรดี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปราณรดี