30 สิงหาคม 2550 00:00 น.

สุขสันต์วันเกิดแด่...คุณ ป. ปราณรวี

ปลายตะวัน

redroseopt.jpg
๏ กราบพระตรัยรัตน์แผ้ว   ผดุงพร
ทวนพระพายกำจร       ฟากฟ้า    
ทูลทวยเทพไท้บวร       วิฆเนศ
ประสิทธิ์เสกพละกล้า     แก่เจ้าเยาวมาลย์ฯ

๏ หวังใดสมมาดแม้น     เสมอหวัง
วรรณะผุดผาดดัง        ทิพย์แก้ว
อายุยั่งยืนยัง           สุขทั่ว
สุขภาพบำราศแคล้ว      โรคร้ายนานาฯ

๏ ภัยใดใดอย่ากล้ำ       อย่ากราย
ทุกข์โศกจุ่งสลาย        สุดสิ้น
เบิกบานดั่งบัวปราย      ปริกลีบ แย้มแฮ
หมู่ศัตรูแม้ริ้น          อย่าไล้นวลฉวี๚ะ๛


TN_ctoon21.gif
สุขสันต์วันเกิดแด่คุณ ป.
ขอให้มีความสุขตลอดไป 
โรคภัยอย่าได้กล้ำกราย 
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
คิดหวังสิ่งใดที่ตั้งอยู่บนความชอบธรรม
ขอให้สมดังหวังทุกประการนะครับ

berry.jpg				
27 สิงหาคม 2550 23:56 น.

สุขสันต์วันเกิด...น้องทะเลใจ

ปลายตะวัน

pic_upload87_b.jpg
๏ เทิดจันทร์มาร่วมร้อย   ดาริกา
รินพระพายพัดพา       พร่างพร้อม
ทูนทวยเทพ ณ ธรา-      ดลร่วม
เสกสฤษดิ์ดังจิตน้อม     กล่อมเจ้าเยาวมาลย์

๏ สุขใดในโลกหล้า      มาเยือน
ทุกข์โศกมลายเลือน     ล่วงคล้อย
สมปรารถนาเสมือน      หมายมาด 
ประสพเกษมสร้อย       ศกนี้เนืองเนา๚ะ๛
สุขสันต์วันเกิดนะครับน้องเอมทะเลใจ 
เพลงน่ารักๆนี้พี่ ป ปราณรวีขอร่วมมอบให้น้องเอมด้วยนะครับ
ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ 


cake_image.jpg
*หมายเหตุ:
สร้อย ๔ [ส้อย] น. ผู้หญิง, นาง, เช่น จําใจจําจากสร้อย. (ตะเลงพ่าย). 
				
23 สิงหาคม 2550 07:41 น.

ตะวันทอแสง

ปลายตะวัน

pv040.jpg111.gif
ตะวันสาดส่องถ้วน      ธรณิน
บรรจบทั่วแดนดิน      เจริดหล้า
แสงแห่งอุษาสิน       สล้างสบ 
ประหนึ่งปัญญากล้า     กว่ากล้าใดเสมือนฯ

เบิกบานผ่องผุดแผ้ว    ดวงกมล112.gif
ไหว้พระโปรดช่วยดล    ค่ำเช้า 
วอนเทวะ-ณ-สถล      สถิตย์แท่น
จงจุ่งจรุงเฝ้า           ฝากเฝ้าเมืองสถานฯ
113.gif
ชีวิตมีทุกข์แม้น       เพื่อนตาย
ทบท่วมมโนกลาย     กลับกล้ำ
แม้ใฝ่สุขสบาย        หมายมาด
ประพฤติธรรมเลิศล้ำ   เลิศล้ำสุขเสมอฯ

ปัญหาล้วนมากล้น     รำพัน114.gif 
ใช้สติตรองครัน       ขบเคล้า
อุปสรรคจักผัน        ผายผ่าน 
แม้นโศกมิโศกเศร้า    สุดเศร้าสิ้นสลายฯ 
*หมายเหตุ:เพลงตะวันทอแสง

คำร้อง/ทำนอง : แอ๊ว ณ เมืองเหนือ
ดนตรี : ติ๊ดหยอง สุรินทร์
เรียบเรียงเสียงประสาน : แอ๊ว ณ เมืองเหนือ
ศิลปิน : (น้องยียี่) เด็กหญิงชีวาพร มงคลสิริวรรณ
ห้องบันทึกเสียง : ZN Studio (ชมรมเพื่อนคุณธรรม)
มิกเสียง : AS Studio (สำนักสื่อฯ) เผยแพร่ : ๑ มิถุนายน ๒๕๔๖
				
21 สิงหาคม 2550 02:54 น.

ใจประสานใจ

ปลายตะวัน

img0607221513552104113195.jpg

วับแวมแกมระเรื่อเรื้อ  นัยตา
เนืองเนื่องณ ชลนา    ระรื่นรื้น
ละมุนตละอุรา       พร้องพิภพ
สะกดมิอดสะอื้น      เพราะอกเอื้อนขานเฉลยฯ

มองแววตาก็ผ่าวพ้น   รำพัน
ฤาผิร่ำจำนรรจ์       พิเราะไว้
แรงรัก ธ ภักดีครัน    พราวพร่าง
แลสล้างรอบไท้      สถิตย์นั้นเนืองนองฯ

ผันพักตร์สลักเฝ้า     เนาว์นาน
ตราบลุกัปล่วงลับกาล  สดับได้
จุ่งประจักษ์เสมอวาร   วาระเก่า     
พรรคและเผ่าสลายไซร้ มิต่างแม้นธราเดียวฯ

ลบเลือนรอยระส่ำร้าว  ภายใน
ร่วมสมัครหฤทัย     พิลาศล้น
สมานวรสมัย        น้อมประณต
ลืมเรื่องสลดพ้น      สละแล้มโนในฯ 


2005-12-01-153326.jpg

*ตละ [ตะละ] เช่น, เหมือน, ดุจ 

				
20 สิงหาคม 2550 00:42 น.

ไว้ใจได้กา

ปลายตะวัน

flu-virus.jpg
แต่ก่อนแต่ไรนั้น
ทุกวารวันแสนสุขสม
พอท่องภพภิรมย์
ต้องมาตรมอยู่เอกา

ไวรัสระบัดพลิ้ว
ดั่งปรายปลิวแหล่งโลกหล้า
พิษจากฟากมายา
มาผลาญพล่าผ่านหน้าจอ

เครื่องรวนชวนหวามไหว
ให้หวั่นไปกระไรหนอ
แก้ไขอย่างไรพอ
ชวนให้ท้อระทมใจ

นี่หรือคือบทเรียน
ใครขีดเขียนฤๅไฉน
ระบัดระบาดไกล
ด้วยจิตใครใฝ่สามานย์

ป้องกันไม่ประมาท
ภัยบำราศทุกสถาน
อย่าเที่ยวเกี่ยวเว็บมาร
จะร้าวรานทรมา

โปรแกรมสิ่งป้องกัน
ต้องเพียรหมั่นปรับปรุงหนา
ทุกวันนั้นรับมา
อย่าชะล่าอุราเริง
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปลายตะวัน
Lovings  ปลายตะวัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปลายตะวัน
Lovings  ปลายตะวัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปลายตะวัน
Lovings  ปลายตะวัน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปลายตะวัน