4 ธันวาคม 2557 07:18 น.

รักเจ้าดวงเดือนเอย

ปาณาดี

รักเจ้าดวงเดือนเอย

เมื่อเดือนเลื่อนลาไกลไปกลางหาว
อาลัยหนอ...น้ำตาดาวก็พราวหล่น
ดวงเดือนเอยดวงเดือนเจ้าคงเป่ามนต์
ให้หนึ่งใจต้องทุกข์ทนด้วยคำนึง

ส่งคำหวานมธุรสพจนารถ
แลเยื่อใยสายสวาทจงไปถึง
อย่าเลือนหายขอรักร้อยคอยรัดรึง
นำคำนึงหนึ่งอาลัยไปถึงเดือน

ตราบเท่านานหัวใจที่ไหวเต้น
ยังคงเป็นเช่นใจ...ไม่ไหวเคลื่อน
มั่นคงรักภักดีต่อดวงเดือน
ตะวันแรงไม่อาจเลือนเงาของจันทร์

หอมเอยหอมกลิ่นผกาใกล้ฟ้าใหม่
หอมอวลรักติดตามไปแม้ในฝัน
จนเมื่อกาลมาพบบรรจบกัน
รักดวงเดือนดวงนั้น.....นิรันดร
				
4 ธันวาคม 2557 07:28 น.

ณ ขอบฟ้าราตรีที่เงียบเหงา

ปาณาดี


ณ ขอบฟ้าของราตรีที่เงียบเหงา
หัวใจเต้นเพียงเบาๆก็รู้เสียง
ถวิลหาใครคนหนึ่งซึ่งเคยเคียง
คิดถึงเพียงแค่ไหน ได้แต่คอย

วิบวับไหวแสงไฟในคืนหม่น
หัวใจเอยใยร้อนรนปนเศร้าสร้อย
ฟ้าฝั่งนี้ส่งความรักให้ล่องลอย
และคิดถึงปลดล่อยไปตามกาล

โอ้รักหนอ....ไกลกันถึงเพียงนี้
ทุกค่ำคืนกล่อมฤดีจากฟ้าผ่าน
เจือด้วยรักด้วยคิดถึงอันทรมาน
อีกกี่กาลจึงจะพบบรรจบกัน				
25 เมษายน 2556 11:21 น.

ดึกเอยดึกแล้ว

ปาณาดี

ดึกเอยดึกแล้ว
อวลกลิ่นแก้ว เจ้ามาลัย ในสวนขวัญ
ดาริกากระพริบพราวราวจำนรรจ์
ในหลับฝัน ราตรีนี้ พี่มีใคร

จะเป็นน้อง หรือไม่ ในรอยร่ำ
หรือรอยคำนั้นจะแผ่ว ดังแก้วไหว
มิกังวาลมั่นคง ดำรงใจ
ในหทัยพี่ผันแปร หรือแน่นอน
 
เฝ้าครุ่นคิดในคำนึงถึงเพียงนี้
ด้วยน้องมีหฤทัยไม่ถ่ายถอน
ขอพี่จงตระหนักแน่นในอาวรณ์
รักอาทรจะส่งไปไม่เว้นวาย				
9 พฤษภาคม 2555 20:13 น.

ดวงใจกระซิบรัก

ปาณาดี

ร่อนเร่แรมทางกลางหุบเขา
เพียงเพราะหวังบอกเจ้า...เว้าคำหวาน
คำรักนี้จักเอาไว้ใต้บาดาล
ก็กลัวหนาวร้าวราน...สะท้านใจ

จักเอาไว้บนท้องฟ้านภากาศ
เกรงดวงดาวดารดาษจะหวั่นไหว
ทั้งหมอกเหมยน้ำค้างที่กลางไพร
จะพรากคำรักไป...ไม่ถึงนาง

จักฝากไว้ในวังข่วงคุ้มเจ้า
หากไม่เฝ้าก็เกรงรักจักหายห่าง
จึงเก็บไว้ในหทัยบ่วายวาง
ไม่จืดจาง คำรัก ใฝ่พักตรา

ทั้งยามหลับแลตื่นสะอื้นไห้
ด้วยคำรักล้นใจถวิลหา
ยามพี่นี้สะดุ้งฟื้นตื่นเววา
อกใจนี้ทุกเวลา....เรียกหานาง
จาก คำกระซิบรักของปู่ม่านย่าม่าน
ภาพจากผนังวิหารวัดภูมินทร์ จังหวัดน่านค่ะ				
6 พฤศจิกายน 2554 12:43 น.

ประจักษ์แล้ว...ดังเช่น...เส้นขนาน

ปาณาดี

ประจักษ์แล้ว...ดังเช่น...เส้นขนาน

เพียงพบพานผ่านเพื่อเจือความฝัน

เหลือร่องรอยอาลัยในวารวัน

กับความฝันเพียงครู่....ของผู้ลา


แม้เศษเสี้ยววันเวลาค่าจะน้อย

ราวฝนปรอยไม่กี่หยาดผ่านวาดฟ้า

คืนเดือนแรมคล้ายกระจ่างทางดารา

และแล้วฟ้า ก็มืดมิด ปิดคืนวัน


หอมดอกแก้วระรวยรื่นด้วยชื่นกลิ่น

เฝ้าถวิลถึงดวงใจในความฝัน

อนิจจา วาสนา เกินผูกพัน

สวาทนั้นก็พลันสิ้นกลิ่นมาลี

 
เหลือแต่เพียงอาลัยในความหอม

คอยโอบล้อมกายใจไว้ที่นี่

ระลึกถึงผู้ที่รักด้วยภักดี

ณ ช่วงหนึ่ง แห่งวิถี....ไม่มีเลือน				
Calendar
Lovers  3 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปาณาดี