11 มกราคม 2553 08:03 น.

หรือจะเป็นเช่นหมองของหิ่งห้อย

ปาณาดี

หรือจะเป็นเช่นหมองของหิ่งห้อย
ค่อยบินลอย รอไกล ไม่เห็นฝัน
แม้แสงน้อยค่อยระยิบพริบไหวหวั่น
ก็หวังเพียงมีสักวัน จันทร์จะแล

มองตัวเอง คราเดือนแรม ไม่แจ่มฟ้า
ดวงดาราส่องประกายคล้ายแทนแข
แสงน้อยนิดของหิ่งห้อยไม่อาจแปร
เปลี่ยนดวงแด แห่งดวงจันทร์ ให้หันมอง

จะอย่างไร ใจขอสู้ อยู่อย่างนั้น
ครั้นถึงวันที่หิ่งห้อย ค่อยดับหมอง
แสงน้อยนิด มิอาจเอื้อม ดังใจปอง
ขอครอบครอง ในภพหน้า หากว่ามี				
Calendar
Lovers  3 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปาณาดี