3 พฤษภาคม 2553 16:40 น.

คร่ำครวญ

ปาณาดี

เมื่อคร่ำครวญถึงหนึ่งใครไกลฝั่งฟ้า
ปรารถนาเพียงแววตาอาทรนั้น
ใจเจ้าเอย....จะอยู่ได้อย่างไรกัน
เพียรรอวันที่จะกลับมารับใจ

ณ ฟ้านั้นฤาเหน็บหนาวเท่าฟ้านี้
ห้วงเวหาแห่งราตรีที่หม่นไหม้
ด้วยแรงรัก แรงคิดถึง แรงอาลัย
ก็กัดกร่อนห้วงหัวใจอย่างร้ายแรง

คิดเอย...คิดถึง...คิดถึงยิ่งนัก
ณ ยามรัก ยังจำหลักคล้ายดังแกล้ง
ให้คิดถึงทรมา มาเสียดแทง
ด้วยรักแพง รักยิ่งกว่า ฟ้ารักดาว

เมื่อคร่ำครวญถึงหนึ่งใครไกลฝั่งฟ้า
ก็สุดหาพจน์ใดมาให้กล่าว
ณ ค่ำคืนแห่งฟ้ากระจ่างดาว
ก็รวดร้าว...ลำพัง...กับทั้งใจ				
Calendar
Lovers  3 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปาณาดี