23 สิงหาคม 2553 15:25 น.

กลีบขาว ร้าวราน

ปาณาดี

"ดอกไม้ขาวดอกนี้พี่จักให้
แทนน้ำใจไม่ตรีพี่ให้เจ้า
สวาทนุชนวลน้องปองนงเยาว์
จึงหมายเอาลีลาวดีเป็นพี่แทน"

ครั้งหนึ่งของวจีพี่เคยบอก
ใยกลับกลอกหลอกให้ช้ำใจ แสน
แม้นหากกลีบสีขาวเป็นตัวแทน
ย่อมร้าวรานถึงเมืองแมนทุกแผ่นดิน				
Calendar
Lovers  3 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปาณาดี