6 พฤศจิกายน 2554 12:43 น.

ประจักษ์แล้ว...ดังเช่น...เส้นขนาน

ปาณาดี

ประจักษ์แล้ว...ดังเช่น...เส้นขนาน

เพียงพบพานผ่านเพื่อเจือความฝัน

เหลือร่องรอยอาลัยในวารวัน

กับความฝันเพียงครู่....ของผู้ลา


แม้เศษเสี้ยววันเวลาค่าจะน้อย

ราวฝนปรอยไม่กี่หยาดผ่านวาดฟ้า

คืนเดือนแรมคล้ายกระจ่างทางดารา

และแล้วฟ้า ก็มืดมิด ปิดคืนวัน


หอมดอกแก้วระรวยรื่นด้วยชื่นกลิ่น

เฝ้าถวิลถึงดวงใจในความฝัน

อนิจจา วาสนา เกินผูกพัน

สวาทนั้นก็พลันสิ้นกลิ่นมาลี

 
เหลือแต่เพียงอาลัยในความหอม

คอยโอบล้อมกายใจไว้ที่นี่

ระลึกถึงผู้ที่รักด้วยภักดี

ณ ช่วงหนึ่ง แห่งวิถี....ไม่มีเลือน				
Calendar
Lovers  3 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปาณาดี