9 พฤษภาคม 2554 21:45 น.

บ้านนาฟ้าห่มดาว ฝนพร่างพราวร้อนหนาวมี

ปาณาดี

บ้านนาฟ้าห่มดาว
ฝนพร่างพราวร้อนหนาวมี
เรไรร้องเพราะดี
กล่อมราตรีทุกคืนนอน

ต้นข้าวใบยาวเรียว
รอก้มเกี่ยวเมื่อถึงตอน
ลมหนาวมาเว้าวอน
เหมือนคราก่อนที่อ้อนใคร

บรรเลงเพลงบ้านนา
คล้ายบ่นหาผู้อยู่ไกล
ฟ้าโน้นเป็นเช่นไร
อยากจะใคร่ได้ข่าวกัน

ยินดีในคำนึง
ระลึกถึงผู้เกินฝัน
หลากถ้อยร้อยรำพัน
รอคอยวันจำนรรจา

หอมนวลยังกรุ่นกลิ่น
เฝ้าถวิลริมบ้านนา
คิดถึงตามประสา
ธรรมดาของคนคอย

บ้านนายังฟ้าใส
มีเมฆไอของหมอกลอย
ดวงใจดวงน้อยๆ
ก็ปลดปล่อยความคิดถึง ........				
Calendar
Lovers  3 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปาณาดี