9 พฤษภาคม 2555 20:13 น.

ดวงใจกระซิบรัก

ปาณาดี

ร่อนเร่แรมทางกลางหุบเขา
เพียงเพราะหวังบอกเจ้า...เว้าคำหวาน
คำรักนี้จักเอาไว้ใต้บาดาล
ก็กลัวหนาวร้าวราน...สะท้านใจ

จักเอาไว้บนท้องฟ้านภากาศ
เกรงดวงดาวดารดาษจะหวั่นไหว
ทั้งหมอกเหมยน้ำค้างที่กลางไพร
จะพรากคำรักไป...ไม่ถึงนาง

จักฝากไว้ในวังข่วงคุ้มเจ้า
หากไม่เฝ้าก็เกรงรักจักหายห่าง
จึงเก็บไว้ในหทัยบ่วายวาง
ไม่จืดจาง คำรัก ใฝ่พักตรา

ทั้งยามหลับแลตื่นสะอื้นไห้
ด้วยคำรักล้นใจถวิลหา
ยามพี่นี้สะดุ้งฟื้นตื่นเววา
อกใจนี้ทุกเวลา....เรียกหานาง
จาก คำกระซิบรักของปู่ม่านย่าม่าน
ภาพจากผนังวิหารวัดภูมินทร์ จังหวัดน่านค่ะ				
Calendar
Lovers  3 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปาณาดี