25 เมษายน 2556 11:21 น.

ดึกเอยดึกแล้ว

ปาณาดี

ดึกเอยดึกแล้ว
อวลกลิ่นแก้ว เจ้ามาลัย ในสวนขวัญ
ดาริกากระพริบพราวราวจำนรรจ์
ในหลับฝัน ราตรีนี้ พี่มีใคร

จะเป็นน้อง หรือไม่ ในรอยร่ำ
หรือรอยคำนั้นจะแผ่ว ดังแก้วไหว
มิกังวาลมั่นคง ดำรงใจ
ในหทัยพี่ผันแปร หรือแน่นอน
 
เฝ้าครุ่นคิดในคำนึงถึงเพียงนี้
ด้วยน้องมีหฤทัยไม่ถ่ายถอน
ขอพี่จงตระหนักแน่นในอาวรณ์
รักอาทรจะส่งไปไม่เว้นวาย				
Calendar
Lovers  3 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปาณาดี