4 ธันวาคม 2557 07:18 น.

รักเจ้าดวงเดือนเอย

ปาณาดี

รักเจ้าดวงเดือนเอย

เมื่อเดือนเลื่อนลาไกลไปกลางหาว
อาลัยหนอ...น้ำตาดาวก็พราวหล่น
ดวงเดือนเอยดวงเดือนเจ้าคงเป่ามนต์
ให้หนึ่งใจต้องทุกข์ทนด้วยคำนึง

ส่งคำหวานมธุรสพจนารถ
แลเยื่อใยสายสวาทจงไปถึง
อย่าเลือนหายขอรักร้อยคอยรัดรึง
นำคำนึงหนึ่งอาลัยไปถึงเดือน

ตราบเท่านานหัวใจที่ไหวเต้น
ยังคงเป็นเช่นใจ...ไม่ไหวเคลื่อน
มั่นคงรักภักดีต่อดวงเดือน
ตะวันแรงไม่อาจเลือนเงาของจันทร์

หอมเอยหอมกลิ่นผกาใกล้ฟ้าใหม่
หอมอวลรักติดตามไปแม้ในฝัน
จนเมื่อกาลมาพบบรรจบกัน
รักดวงเดือนดวงนั้น.....นิรันดร
				
4 ธันวาคม 2557 07:28 น.

ณ ขอบฟ้าราตรีที่เงียบเหงา

ปาณาดี


ณ ขอบฟ้าของราตรีที่เงียบเหงา
หัวใจเต้นเพียงเบาๆก็รู้เสียง
ถวิลหาใครคนหนึ่งซึ่งเคยเคียง
คิดถึงเพียงแค่ไหน ได้แต่คอย

วิบวับไหวแสงไฟในคืนหม่น
หัวใจเอยใยร้อนรนปนเศร้าสร้อย
ฟ้าฝั่งนี้ส่งความรักให้ล่องลอย
และคิดถึงปลดล่อยไปตามกาล

โอ้รักหนอ....ไกลกันถึงเพียงนี้
ทุกค่ำคืนกล่อมฤดีจากฟ้าผ่าน
เจือด้วยรักด้วยคิดถึงอันทรมาน
อีกกี่กาลจึงจะพบบรรจบกัน				
Calendar
Lovers  3 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปาณาดี
Lovings  ปาณาดี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปาณาดี