5 มีนาคม 2546 11:20 น.

แด่...อเมริกา

ปุถุซน

โอ้อเมริกา 

วิญญาณอันสูงส่งของท่านหายไปไหน? 
ปัญญาของท่านสูญสิ้นแล้วหรือ? 
ท่านเคยเป็นผู้นำแห่งสิทธิเสรีภาพ 
ท่านเคยเป็นที่รวมแห่งปัญญาและความรอบรู้ 
ท่านเคยเป็นผู้เชิดชูในคุณค่าของมนุษย์ 
ท่านเคยเป็นตัวอย่างของการปลดปล่อยทาส 
แต่วันนี้วิญญาณของท่านหายไป 
ท่านใช้อารมณ์แทนปัญญาเชาวน์ 
ท่านกำลังคิดตระเตรียมทำลายศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
ท่านกำลังกดขี่ผู้คนให้กลายเป็นทาสในยุคใหม่ 


โอ้อเมริกา 

จงกลับสู่วิญญาณของท่านเถิด 
ร่างกายของท่านโหยหาวิญญาณ 
จงให้เกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดำรงอยู่มิใช่หรือ 
จงให้ปัญญาและความรู้คู่คุณธรรม 
นำทางท่านไปสู่สุคติเถิด 
----------- 
ป.ล.วิญญาณของอเมริกาคือสิทธิเสรีภาพ จนถูกขนานนามว่าเป็น แผ่นดินแห่งเสรีภาพ The Land of Freedom และอเมริกาก็เป็นที่รวมของบรรดาผู้ปราดเปรื่องในหลายๆ สาขาวิชา มีผู้รู้นักวิชาการมากมายในอเมริกา ปัจจุบันอเมริกากำลังสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเอง ชาวอเมริกันคือผู้อพยพย้ายถิ่นฐานจากยุโรป หนีการกดขี่ของศาสนจักรและก็หวังมาแสวงหาเสรีภาพในการนับถือศาสนาในแผ่นดินอเมริกา อุดมคติและอุปณิธานของอเมริกาจึงเป็นเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปุถุซน