10 เมษายน 2546 11:54 น.

สันติภาพจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีคุณ

ปุถุซน

สันติภาพจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีคุณ
สันติภาพจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีฉัน
สันติภาพจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีเอ็ง
สันติภาพจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีข้า

สงครามเกิดขึ้นเพราะมีคุณ
สงครามเกิดขึ้นเพราะมีฉัน
สงครามเกิดขึ้นเพราะมีเอ็ง
สงครามเกิดขึ้นเพราะมีข้า				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปุถุซน