6 มกราคม 2548 17:39 น.

ศรัทธาส่องทาง

ปุถุซน

ถ้ าเรามีศรัทธา 
ศรัทธาในการมีชีวิต 
ศรัทธาจะส่องทางให้เราก้าวเดิน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปุถุซน