5 กรกฎาคม 2548 10:03 น.

ความเดียวดายบนความไม่เดียวดาย

ปุถุซน

๑
ม้านั่งสองตัวไม่เดียวดาย
ม้านั่งกี่ตัวจึงจะเดียวดาย
คนหนึ่งคนนั่งอาจเดียวดาย
คนสองคนนั่งไม่เดียวดาย

๒
บ้านหลังหนึ่งในป่าไม่เดียวดาย
บ้านหลายหลังในเมืองเดียวดาย
ห้องหลายพันห้องบนตึกเดียวดาย

๓
คนหนึ่งคนในป่าไม่เดียวดาย
คนหลายคนในเมืองเดียวดาย
คนบางคนเดียวดาย บางคนไม่

๔
ต้นไม้หนึ่งต้นเดียวดายไหม ต้นไม้
ต้นไม้หลายต้นเหนื่อยหน่ายไหม ต้นไม้ ต้นไม้ ต้นไม้
คนหนึ่งคนเดียวดายไหม คน
คนหลายคนเหนื่อยหน่ายไหม คน คน คน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปุถุซน