22 ตุลาคม 2551 08:53 น.

เชิญร่วมงานอ่านฟังบทกวี LIVE POETRYครั้งที่ 4 “ดอกไม้บานในเดือนตุลา

ปุถุซน

[img]http://i197.photobucket.com/albums/aa80/putushon/livepoetlast.jpg[/img]

[size=16pt][font=Angsana new]เชิญร่วมงานอ่านฟังบทกวี  [b]LIVE POETRY[/b]  ครั้งที่ 4 ดอกไม้บานในเดือนตุลา
[b]สถานที่[/b] : ห้องสมุดแสงอรุณ  ถนนสาธรซอย 10 
[b]วัน เวลา[/b] : เสาร์ 25 ต.ค. 2551 เริ่ม 16.00  20.00 น.(สี่โมงเย็น-สองทุ่ม)

หมายเหตุ > การอ่านบทกวีเปิดเสรีให้ทุกท่านที่มีความประสงค์ในการที่จะอ่านบทกวี 
ไม่ว่าท่านจะเป็นกวีหรือไม่เป็นกวี ท่านอาจอ่านบทกวีของตนเอง หรือบทกวีของคนอื่น
ที่ชื่นชอบ  โดยแจ้งความประสงค์จะอ่านบทกวีที่จุดลงทะเบียนเข้างาน[/font][/size]				
18 สิงหาคม 2549 15:08 น.

ประกาศย้ายบ้าน

ปุถุซน

ประกาศ 

ขอเรียนเชิญร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ 

หมายเหตุย้าย Blog และ Spaces ไปที่...

http://putushon.blogsome.com				
27 พฤศจิกายน 2547 11:26 น.

เห็นอย่างไรกับการพับนกให้พี่น้องชาวใต้?

ปุถุซน

เห็นอย่างไรกับการพับนกให้พี่น้องชาวใต้?				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปุถุซน