7 มกราคม 2550 16:34 น.

จะบอกให้

ผู้หญิงไร้เงา

คิดถึงนะ..จะบอกให้
คนห่างไกลที่ใจฉัน
แสนคิดถึงทุกคืนวัน
แถมผูกพันทุกวันมา

ห่วงใยนะ..จะบอกให้
ยามห่างไกลใจห่วงหา
ทุกวันทุกเวลา
อยากเห็นหน้าทุกนาที

รักนะ..จะบอกให้
แม้ห่างไกลไม่หน่ายหนี
เพราะรู้ในฤดี
สองเรานี้ใจตรงกัน				
Calendar
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงไร้เงา
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงไร้เงา
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงผู้หญิงไร้เงา