9 กันยายน 2553 14:10 น.

ฝากด้วยนะค่ะ

ผู้หญิงไร้เงา

682.jpg

ขอฝากใจดวงน้อยเต็มร้อยนี้
ให้กับพี่คนดีที่ห่วงหา
ขอฝากความห่วงใยให้พี่....
ในทุกช่วงเวลาด้วยผูกพัน

ขอฝากความซื่อตรงส่งถึงเธอ
ซึ่งฉันให้อยู่เสมอมิเปลี่ยนผัน
ขอฝากความมั่นคงส่งถึงกัน
ในทุกวันที่หายใจไม่เปลี่ยนแปร

ขอฝากรักสลักด้วยภักดี
ให้กับเธอเท่านี้ที่มีแน่
ขอฝากเธอไว้ด้วยช่วยดูแล
ด้วยใจนี้รักแท้..เพียงแค่เธอ				
Calendar
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงไร้เงา
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงไร้เงา
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงผู้หญิงไร้เงา