19 กรกฎาคม 2554 09:53 น.

ขอบคุ้น...ขอบคุณ

ผู้หญิงไร้เงา

ขอขอบคุณ....เธอคนดี
ที่รักกันมานานปีที่ห่วงฉัน
เพราะยามรักแน่นหนักและผูกพัน
ยามจะร้างลากัน..ไม่เอ่ยนัย

ขอขอบคุณ...ใครบางคน
ที่เข้ามาเสนอตนเอ่ยบอกให้
และแสดงบทบาทมาดวิไล
ที่เหลือใจแต่น่าเศร้า...เจ้ามารยา

ขอขอบคุณ...ผู้มีพระคุณ
ที่การุณห่วงฉันนั้นหนักหนา
รักกว่าเลือดในอกหยิบยกมา
เหลือคณาซึ่งในใจที่มี

ขอขอบคุณ...เจ้าเพื่อนเกลอ
ที่ดูแลฉันเสมอไม่หน่ายหนี
ปลอบประโลมยามเศร้าเฝ้าปราณี
แสนยินดีที่มี...เจ้าเพื่อนยา

ขอขอบคุณ...ตัวเอง
แม้ยามที่คว้างเคว้งอยู่อย่างนี้
ยังเข้มแข็งยืนหยันอย่างเทพี
ที่ไม่ต้องเสียศักดิ์ศรี...แย่งรักใคร
				
Calendar
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงไร้เงา
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงไร้เงา
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงผู้หญิงไร้เงา