11 ธันวาคม 2547 12:59 น.

อดีตที่ไม่อยากจำ

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร

     ยามโยกย้ายส่ายหน้าพาใจเศร้า
เหมือนตัวเราหมดค่าสิ้นความหมาย
ต้องการให้ตัวเธอเคียงข้างกาย
แม้ชีพวายก็จะของเคียงข้างเธอ
     ความโศกเศร้าโศกานั้นมีมาก
จำต้องจากนวลน้องพาเศร้าหมอง
เห็นเธอเศร้าร้องไห้น้ำตานอง
สุดเศร้าหมองเสียจริงชีวิตเรา
     ได้ยินเสียงคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง
เสียงคลื่นดัง ซ่า ซ่า พาใจหาย
ครั้งเก่าก่อนมีเธอเคียงข้างกาย
แทบมลายหมดสิ้นชีวิตเรา
     ครั้งเก่าก่อนเคยวิ่งข้างริมหาด
เสียงคลื่อนสาดสองเราพาสดใส
วิ่งไล่จับนวลน้องแสนสุดใจ
เหตุไฉนตอนนี้ไม่มีเธอ				
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร