13 เมษายน 2549 17:43 น.

เหนื่อย..

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร

     วันสงกรานต์ ปีนี้ น่าเศร้านัก
ไม่ได้พัก ต้องทำงาน ทั้งเช้าบ่าย
เคยไปเที่ยว พักผ่อน ตามสบาย
ได้ผ่อนคลาย จากงานหนัก ชักชอบใจ

				
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร