10 กรกฎาคม 2549 10:13 น.

อีกปี

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร

     เกิดเป็นคน ต้องทน เฝ้าลำบาก
เหงื่อก็หลาก มากมาย ไม่คลายเหงา
อยู่กับทุ่ง ท้องนา โอ้ตัวเรา
แสนสุดเศร้า เหนื่อยล้า ท้าแดดลม

				
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร