3 มกราคม 2551 22:58 น.

หนาว.....ไม่เข้าใจ

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร

     สายลมหนาว ลูบไล้กาย เย็นจับจิต
ชวนให้คิด หาคู่ครอง ยามลมหนาว
อยู่คนเดียว แสนเปล่าเปลี่ยว ทุกเรื่องราว
มองหาสาว มาแนบชิด ยามหนาวกาย

     จะมีไหม สาวใจดี มาเคียงข้าง
ร่วมกันสร้าง รั้วกำแพง ให้หนาวหาย
ป้องทั้งลม กันทั้งแดด อีกมากมาย
หนาวสลาย กายอบอุ่น แสนสุขใจ
				
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร