13 ธันวาคม 2552 11:37 น.

13 ธันวาคม

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร

ขอให้สุข และสนุก ในวันนี้
สิ่งดีดี จงบังเกิด  สุขสมหวัง
ทรัพย์มีมาก ความจนหาย มลายพัง
มีสตางค์ มีความสุข ตลอดไป

วงศ์ตะวัน ครูดีดี เป็นศรีเด็ก
ตัวเล็กเล็ก แถมใจดี น่าเลื่อมใส
จะโหดบ้าง จะดุบ้าง ช่างกะไร
แต่ครูได้ ทำทุกอย่าง เพื่อเด็กตน

เดือนธันวา ที่สิบสาม เป็นวันเกิด
พรประเสริฐ ที่ดีดี จงเห็นผล
ครอบครัวสุข ชีวิตสุข ทั่วทุกคน
ดูแลตน ให้ดีดี ไร้โรคภัย				
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร