9 มีนาคม 2552 17:53 น.

รหัสลับ

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร

  บอกได้ไหม รหัส ที่ว่าลับ
จำสลับ ซับซ้อน เซ็งนักหนา
จดวนไป เวียนมา งงอุรา
โอ้แก้วตา บอกใหม่ ได้ไหมเอย

   ใช้ทีไร เงียบเงียบ ไร้ซุ้มเสียง
ไร้สำเนียง ขานรับ โปรดเฉลย
ได้โปรดเถิด นวลนาง อย่าละเลย
อย่าเพิกเฉย ใจน้อย คอยนางนวล
				
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร