21 มิถุนายน 2552 18:43 น.

รสรัก..

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร


จากหนึ่งใจ ดวงน้อย เฝ้าคอยอยู่
จากหนึ่งคู่ ดวงใจ เฝ้าห่วงหา
จากหนึ่งจิต รอคู่ชิด ข้างกายา
จากหนึ่งมา เป็นสอง ครองรักกัน

ขอบคุณรัก ที่เธอ นั่นมอบให้
ขอบคุณใจ ที่เธอ มีให้ฉัน
ขอบคุณเธอ คอยรัก คอยแบ่งปัน
ขอบคุณฝัน สองเรา เฝ้าบำรุง

				
19 มิถุนายน 2552 18:44 น.

รัก รัก เล่น เล่น

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร

เลิกรัก เลิกหลอก หยอกเล่น
เฉกเช่น ความรัก ไร้ค่า
ความรัก ไม่ใช่ มายา
แก้วตา ทำง่าย เหลือเกิน

บอกรัก ไม่ทำ เหมือนรัก
เจ็บหนัก ความรัก ห่างเหิน
เดินผ่าน แอบดู เพลิดเพลิน
ทำเมิน เดินเฉย ร้ายจริง

				
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร