6 กันยายน 2555 14:17 น.

อารมณ์ที่หายไป

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจรอารมณ์เหงา อารมณ์เศร้า หายไปหมด
รักรันทด รักจอมปลอม หายไปไหน
เคยเจ้าบท เคยเจ้ากลอน เศร้าเหงาใจ
อารมณ์ได้ อารมณ์นั้น ฉันเคยมี

รักเศร้าเศร้า รักเหงาเหงา ที่เคยพบ
ต้องมาจบ อารมณ์นั้น ใจสุขี
ไม่มีบท ไม่มีกลอน ในฤดี
ถูกแทนที่ ด้วยตัวเธอ เติมเต็มใจ

ทั้งพวกพ้อง ทั้งน้องพี่ มีหลายหลาก
ต่างมีมาก ค่อยชี้แนะ ต่างวิสัย
ทั้งคำปลอบ ทั้งคำแก้ สู้สู้ไป
จึงสู้ได้ เพราะน้องพี่ Thaipoem
				
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร