8 มกราคม 2562 10:13 น.

สายลม ชโลมใจ

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร

สายลม ชโลมจิต
นั่งคิด ถึงบทกลอน
อ้อนแอ่น อรชร
งามงอน สดุดตา
สายลม ชโลมใจ
สายใย เชื่อมกานดา
แค่คิด ชื่นอุรา
พิมพา แก้วดวงใจ
สายลม ชโลมรัก
ยิ้มทัก ฝากลมไป
ด้วยรัก และห่วงใย
สดใส ที่ได้เจอ
สายลม ชโลมหา
แก้วตา แอบละเมอ
คิดถึง โอ้ตัวเธอ
แอบเพ้อ อยู่ทุกคืน
7 มกราคม 2562 15:26 น.

หลงเปลือก

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร

อันหญิงงาม ทรายวัย ชายนั้นชอบ
คิดอยากครอบ มอบใจ ให้นักหนา
เสน่ห์เย้า เร้าใจ ในมายา
คนึงหา มาครอง มองแค่กาย
ดูดดื่มรัก มักมาก หลากรสรัก
ได้สักพัก รักจาง ต่างหมดหาย
หมดความหวาน นานวัน นั้นเสื่อมคลาย
รักสลาย หายไป ไม่หวนคืน
รักด้วยใจ ไร้รูป จูบก็หอม
ความดีพร้อม ล้อมใจ ให้หวานรื่น
จะชายหญิง จริงใจ ไม่กล้ำกลืน 
ทุกค่ำคืน ชื้นอารมณ์ สมฤทัย
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร