21 กรกฎาคม 2549 07:59 น.

รสพระธรรมนำสุข

พี่ดอกแก้ว

ลมอึงอลฝนฟ้ามาคลุ้มคลั่ง 
ยากระวังฝุ่นผงหลงกระแส 
ปะทะตามร่างกายให้ปรวนแปร 
และอาจแพ้ความหนาวคราวฝนปราย 

แม้นจะคิดหลบเลี่ยงก็เพียงคิด 
แต่ไร้สิทธิ์ห้ามลมฝนพรมสาย 
จำต้องรับเดือดร้อนที่ร่างกาย 
อาจมากมายหรือน้อยคอยราวี 

คนฉลาดอาจเห็นเป็นอุปสรรค 
ที่ถามทักให้ต่อสู้รู้หลีกหนี 
คนโง่อาจโวยฟ้าไม่ปรานี 
โทษลมฝุ่นผงคลีทำร้ายตน 

คนสงบพบธรรมที่ล้ำค่า 
รู้เหตุการณ์เกิดมาทั้งลมฝน 
รับกระทบสิ้นภัยไร้กังวล 
เพราะกำหนดที่ตนอย่างไตร่ตรอง 

ผลย่อมมีที่มาจากสาเหตุ 
ไม่ปฏิเสธให้ใจต้องหม่นหมอง 
มีเกิดขึ้นย่อมดับตามครรลอง 
เลิกติดข้องหน่วงไว้ในเรื่องราว 

รสพระธรรมจึงนำแต่ความสุข 
รับรู้ทุกข์แล้ววางร้างสืบสาว 
หยุดเชื่อมความวุ่นวายให้ยืดยาว 
ยอมรับทุกข์พร่างพราวด้วยจิตดี 
				
3 กรกฎาคม 2549 10:35 น.

สายน้ำ

พี่ดอกแก้ว

หลายหลากสายธาราคร่าชีวิต 
อุบัติพิษอุทกภัยมีให้เห็น 
คนและสัตว์เดือดร้อนยากลำเค็ญ 
แต่ก็เป็นชั่วคราวไม่ยาวนาน 

ต่างกับสายนทีมีสามสาย 
ก่อเกิดความวุ่นวายในสังสาร 
โลภ โกรธ หลง ไหลท้นท่วมสันดาน 
สัตว์จึงไม่พ้นกาลทุกข์เสียที 

ภัยธรรมชาติอาจร้ายไม่น่าพบ 
แต่รู้จบเมื่อหมดแรงแห่งวิถี 
ภัยอกุศลผลร้ายเกินร้อยปี 
ยากจะมีรั้วกันอย่างมั่นใจ 

และทุกวันเรานั้นต่างต้องพบ 
การกระทบอารมณ์ที่หลั่งไหล 
เหมือนสายน้ำภายนอกพร้อมสร้างภัย 
กระตุ้นน้ำภายในผสมแรง 

หากมีเขื่อนกั้นใจอยู่ในบุญ 
กันน้ำขุ่นภายนอกเข้าแอบแฝง 
ตะกอนใจไร้กระทบให้สำแดง 
บุญปรับแปลงน้ำใจให้ใสงาม 
				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
สบายดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ยังไม่ลืมกัน
คิดถึงพี่ดอกแก้วจัง สบายดีมัยคะ ------namsai----