28 กุมภาพันธ์ 2550 18:59 น.

ความแตกต่าง

พี่ดอกแก้ว

ระหว่างเพศและวัยใจแตกต่าง 
ชอบบางอย่างเหมือนกันจึงสรรหา 
มีหลายอย่างต่างชอบในชีวา 
เพศเหมือนแต่วัยพาต่างคิดไป 

คนเหมือนกันชาติพันธุ์ต่างสายเชื้อ 
ปัญหาจึงเหลือเฟือให้แก้ไข 
ความชอบต่างสร้างเรื่องบานตะไท 
ก่อเกิดภัยลุกลามตามสังคม 

ในที่ใดมากในความแตกต่าง 
ไม่สรรค์สร้างไมตรีเข้าผสม 
มากอัตตายิ่งใหญ่ในเขื่องปม 
ความขื่นขมเคียงข้างอย่างง่ายดาย 

ยิ่งถ้าใครคิดไปต่างจากธรรม 
จะเพลี่ยงพล้ำอารมณ์ขมไม่หาย 
ไม่เชื่อกรรมวิบากที่หลากลาย 
โทษผู้อื่นวุ่นวายไร้ปัญญา 

หากใครคิดไม่ห่างต่างจากธรรม 
ชีวิตจะเย็นฉ่ำน้อยปัญหา 
รู้เหตุผลกลไกในชีวา 
ที่ต่างกรรมทำมาจึงต่างกัน 

มีความกล้าทายท้าต่อวิบาก 
ไม่คิดมากเกินควรชวนเยาะหยัน 
ตรองเหตุผลเหมาะสถานและกาลวัน 
ถูกวินัยไร้ทัณฑ์พลันกอบบุญ 

อย่ารอให้ทุกคนมาชื่นชอบ 
ให้คำตอบเห็นด้วยช่วยอุดหนุน 
เพราะชีวิตนิดน้อยหากด้อยทุน 
สิ้นลมซากคลุกฝุ่นได้ง่ายดาย				
19 กุมภาพันธ์ 2550 13:14 น.

ภาษาภัย

พี่ดอกแก้ว

ตั้งแต่ครั้งโบราณกาลสมัย 
สิ่งสื่อสารแทนใจคือภาษา 
ปวงชนเผ่าทั่วไปในโลกา 
มีภาษาอำนวยช่วยสื่อความ 

ทั้งภาษาสัญลักษณ์สลักวาด 
คำประกาศวาจาพูดตอบถาม 
อธิบายเรื่องราวและนิยาม 
ให้ต้องตามประสงค์องค์สำคัญ 

ภาษานั้นสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม 
ความสัมพันธ์พูนเพิ่มสมานฉันท์ 
สื่อความนัยระหว่างใจกันและกัน 
เริ่มแรกนั้นภาษาพาสามัคคี 

ครั้นต่อมาภาษามากศัพท์แสง 
ตามนิสัยปรุงแปลงเพิ่มสันสี 
ภาษาผ่านปากคนดีไม่ดี 
ชอบและชังจึงมีที่ได้ยิน 

อันภาษาเป็นสิ่งไร้นิสัย 
และหาใช่อาวุธหรือก้อนหิน 
ทั้งมิใช่น้ำตาลที่หวานริน 
เป็นเพียงสาสน์ผ่านลิ้นเริ่มที่ใจ 

ภาษาเป็นเพียงสื่อใช้ส่งสาร 
แปรสัญญาณจากจิตคิดคำไข 
เพื่อมุ่งผลบางสิ่งจึงสื่อไป 
แต่บางครั้งผลไม่สมเจตนา 

ถ้อยภาษานำพาความสุขสันต์ 
หรือปัญหาร้อยพันเข้าโถมถา 
พูดเรื่องดีแต่ไม่ดีย้อนคืนมา 
พูดเพ้อเจ้อบางคราเรื่องบานปลาย 

ทำเช่นไรจึงจะไม่มีปัญหา 
ใช้ภาษาอย่างไรไม่เสียหาย 
ต้องรู้สิ่งควรพูดฟังสบาย 
มีประโยชน์มากมายในวจี 

และต้องรู้สิ่งใดไม่ควรกล่าว 
บางเรื่องราวไร้ประโยชน์และสุขศรี 
ทั้งผู้ฟังอาจก่อเรื่องต่อตี 
รู้เช่นนี้ไร้ปัญหาภาษาภัย				
14 กุมภาพันธ์ 2550 14:33 น.

คือ..ความรัก

พี่ดอกแก้ว

อานุภาพศักดิ์สิทธิ์กว่าฤทธิ์ไหน 
บันดาลให้เรื่องราวเกินกล่าวขวัญ 
เสกสรรค์สิ่งสวยงามเอนกอนันต์ 
สานความฝันสร้างทางสร้างพลัง 

เปลี่ยนปรับความห่างไกลให้ใกล้ชิด 
เปลี่ยนพาลให้เป็นมิตรได้ดังหวัง 
เปลี่ยนคนที่ดุร้ายให้เชื่อฟัง 
เปลี่ยนความหลังเป็นความหวังสะพรั่งงาม 

บันดาลดลคนทุกข์ให้สดชื่น 
บันดาลความเริ่งรื่นให้ไหลหลาม 
บันดาลคำเพราะพริ้งให้เพริศความ 
บันดาลปวงนิยามเป็นร้อยพัน 

คือ ความรัก ศักดามหาศาล 
สร้างถิ่นฐานสร้างเมืองดุจสวรรค์ 
สร้างครอบครัวสร้างมิตรอยู่ร่วมกัน 
สร้างคืนวันมีความหมายให้ตรึงตรา 

คือ ความรักศักดิ์สิทธิ์ในฤทธิ์รัก 
ทำคนเขลาให้ตระหนักในศึกษา 
ทำคนบาปให้กอบเก็บบุญญา 
ทำคนทุกข์ให้กล้าฝ่าทุกข์ภัย 

คือ ความรัก สมัครสมานการส่งเสริม 
และพูนเพิ่มเรี่ยวแรงช่วยแก้ไข 
ส่งความหวานผ่านภาษาละมุนละไม 
สื่อสายใยผ่านสายตาคราสบกัน 

คือ ความรัก สลักเสลากล่อมเกลาจิต 
ชำระพิษแรงร้ายคลายโศกศัลย์ 
ก่อเกิดความเสียสละแห่งชีวัน 
และก่อสุขนิรันดร์ด้วยพระมหากรุณา 				
13 กุมภาพันธ์ 2550 09:39 น.

เหตุผล

พี่ดอกแก้ว

หากมีจิตคิดคดและลดเลี้ยว 
กุศลเบี้ยวบิดคลายกลายอกุศล 
แม้นจะใช้ร้อยลิ้นมาร่ายมนต์ 
แม้นใช้ล้านเหตุผลมาอ้างอิง 

ให้ผู้คนหลงเชื่อเมื่อฟังพจน์ 
เหมือนต้องมนต์สะกดอย่างผีสิง 
จนได้รับชื่นชมดั่งเรื่องจริง 
หาใช่สิ่งเลวนั้นพลันกลับดี 

คำพูดใหม่สร้างภัยให้ทอดยาว 
บาปสืบสาวคารมผสมสี 
ผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าบาปทวี 
ชวนะบ่งชี้อย่างแน่นอน 

เรื่องของ กรรม มิใช้คำมาบอกกล่าว 
ทุกเรื่องราวชัดเจนไม่หลอกหลอน 
เจตนาดี..ผลดีไม่สั่นคลอน 
เจตนาชั่ว..ผลย้อนร้ายเช่นกัน 

เมื่อทำดีแต่หากมีคำกระทบ 
ต้องรู้จบแยกเหตุ-ผลไม่หุนหัน 
ทำความดี..กรรม ใหม่เหตุปัจจุบัน 
คำกระทบ.. กรรม เก่านั้นส่งผลมา 

ชีวิตนี้มีแต่กรรมผู้นำเหตุ 
ให้ทุกเพศทุกวัยพบปัญหา 
ให้พบความสุขสบายในชีวา 
ให้พบสิ่งนานาก็เพราะกรรม 
				
5 กุมภาพันธ์ 2550 16:19 น.

ดีหรือไม่

พี่ดอกแก้ว

ดีหรือไม่.. ใช่พินิจเพียงภายนอก 
บางครั้งเปลือกไม่บอกถึงนิสัย 
เสื้อผ้าอาจอำพรางร่างเรือนใจ 
ภาษาเสริมเกราะไว้ปิดแก่นกลาง 

ดีหรือไม่.. ใช่เพียงเราเฝ้าชื่นชอบ 
ต้องดูกรอบสังคมไม่ขัดขวาง 
ดูถึงบทกฎหมายในแนวทาง 
ดูให้กว้างถึงกาละประเพณี 

ดีหรือไม่.. ใช่ดูเพียงเป้าหมาย 
เพราะวิธีมากมายที่บัดสี 
ทำให้ถึงเป้าหมายได้อย่างดี 
ต้องดูถึงวิธีของแผนงาน 

ดีหรือไม่.. ใช่เพียงใครบอกว่าดี 
หรือเพียงเราเท่านี้ที่ตอบขาน 
ต้องพิสูจน์กันด้วยระยะกาล 
และผลงานแพร่ไปในกลุ่มชน 

ดีหรือไม่.. ใช่เพียงเสียงปรบมือ 
ถ้วยรางวัลที่ถือแสดงผล 
แต่อยู่ที่เจตนาในจิตตน 
เป็นกุศลมากหรือไม่คิดให้ดี 				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
สบายดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ยังไม่ลืมกัน
คิดถึงพี่ดอกแก้วจัง สบายดีมัยคะ ------namsai----