25 กรกฎาคม 2550 14:15 น.

อาสาฬหบูชารำลึก

พี่ดอกแก้ว

พระมหากรุณามหาศาล 
ดั่งสายธารชื่นฉ่ำนำสุขศรี 
เมื่อพบทางเห็นธรรมนำเสรี 
ทรงแจกจ่ายผู้ที่อยากหนีภัย 

อดีตกาลนานไกลหลายล้านกัป 
ไม่ถ้วนนับบุคคลผู้คิดไข 
ให้ชีวิตสิ้นทุกข์ทั้งกายใจ 
แต่ไม่เคยมีใครได้พบทาง 

มีเพียงพระมหาบุรุษเจ้า 
ผู้สืบเท้าสร้างบารมีให้กว้างขวาง 
ตั้งจิตช่วยส่ำสัตว์มิเว้นวาง 
จึงพบทางดับภพจบบาปบุญ 

จากเดือนหกทรงยกยาตรพระบาท 
เพื่อประกาศวิวัฏฏะละการหมุน 
แก่อุคฆติตัญญูผู้เปี่ยมบุญ 
เบิกบานรับอรุณเป็นพยาน 

ณ ป่ากวางทรงสร้างสังฆรัตน์ 
ให้รู้ชัดแจ้งธรรมอย่างแตกฉาน 
ทรงหมุนล้ออริยสัจแสดงญาณ 
และประทานทางใหม่ให้ดำเนิน 

ครบองค์สามงดงามรัตนะ 
พระอัญญาโกณฑัญญะรับสรรเสริญ 
เป็นพระสงฆ์องค์แรกผู้เจริญ 
ไตรสิกขาเชื้อเชิญมรรคสามัคคี 

เพ็ญเดือนแปดเกิดปฐมเทศนา 
มีสังฆาพยานธรรมเป็นสักขี 
ถือกำเนิดอาสาฬหปุณมี 
การบูชาครบดิถีระลึกคุณ 

ขอดำเนินตามบาทพระศาสดา 
มุ่งเจริญธรรมากุศลหนุน 
เพื่อรู้แจ้งธรรมจักรสิ้นบาปบุญ 
กราบบูชาพระคุณพระรัตนตรัย 				
4 กรกฎาคม 2550 09:35 น.

รู้ลึก

พี่ดอกแก้ว

ในสังคมวันนี้ที่เคลื่อนไหว 
จะเรียนรู้อย่างไรจึงเหมาะสม 
รักษาชีพเจริญกลางคลื่นลม 
ไม่พลาดล้มแพ้เหยื่อเมื่อพบพาน 

หลายคนเพียรเรียนรู้ดูโลกกว้าง 
รู้ทุกอย่างในเรื่องที่กล่าวขาน 
มีอะไรเกิดที่ไหนกี่เหตุการณ์ 
ร่วมวิพากษ์วิจารณ์ด้วยรู้ดี 

จึงปลาบปลื้มดุจปราชญ์ฉลาดรู้ 
กระหยิ่มอยู่ในวาจาสง่าศรี 
ตกเป็นเหยื่อความอยากในฤดี 
อยากรอบรู้ทุกที่และทุกคน 

คิดว่ารู้อย่างนี้หนีพ้นภัย 
มีที่มาที่ไปไม่สับสน 
รู้เรื่องเขาเฝ้าดูอยู่นอกตน 
เห็นถูกผิดมากล้นในเรื่องราว 

รู้แล้วกลับกลุ้มใจในความรู้ 
ไม่อาจอยู่สงบนิ่งวิ่งสืบสาว 
ยิ่งรู้ลึกพบปมยุ่งยืดยาว 
ความไม่รู้ระนาวติดตามมา 

กลายเป็นคนรู้กว้างแต่โง่ลึก 
เพราะคิดนึกนอกตนค้นปัญหา 
คิดเรื่องราวเป็นระบบด้วยอัตตา 
ว่าบังคับบัญชาได้แน่นอน 

มีอะไรบัญชาได้ในโลกนี้ 
ระบบไหนจักดีไม่มีหนอน 
เพราะมี..คน..เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน 
คน..เป็นสิ่งไม่แน่นอนอนัตตา 

ต้องรู้เพิ่มเติมรู้เรื่องไตรลักษณ์ 
เพื่อพิทักษ์ใจไว้ให้หรรษา 
รู้อะไรก็ไม่มุ่งบังคับบัญชา 
และรู้ว่ามีเหตุกรรมทำต่างกัน 
				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
สบายดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ยังไม่ลืมกัน
คิดถึงพี่ดอกแก้วจัง สบายดีมัยคะ ------namsai----