25 กุมภาพันธ์ 2553 08:21 น.

ความสำคัญวันมาฆะ

พี่ดอกแก้ว

   ร่มพระศาสนาพาสุขแสน
ไม่มีแค้นหรือชังฝังใจฝัน
เพราะเมตตาปรารถนาดีต่อกัน
ไม่เบียดเบียนบีบคั้นจิตผู้ใด 

หลักพระธรรมนำสติดำริชอบ
ชีพประกอบสัมมาพาสดใส
พูนปัญญาบารมีเพิ่มที่ใจ
สุขสันโดษภายในอย่างพอเพียง

    พุทธโอวาทประกาศยามปฐม
พระสาวกบังคมสดับเสียง
ปาฏิโมกข์หลักการทรงร้อยเรียง
แนวปฏิบัติคู่เคียงประกอบกัน

   ความสำคัญวันมาฆะพระพุทธศาสน์
ประดิษฐานการเผยแผ่อย่างสร้างสรรค์
โอวาทสามนำสู่สุขนิรันดร์
ให้เกียรติกันแม้คิดต่างคนละแนว

 ไม่ว่าร้าย ทำร้าย แต่ยอมรับ
สำรวมจับกายใจไม่แตกแถว
มุ่งปฏิบัติตามศรัทธาอย่างเพริศแพรว
ดำเนินชีพคลาดแคล้วอกุศลมูล

      พระพุทธศาสตร์จึงยืนยงถึงกาลนี้
ผู้สืบทอดสร้างความดีไม่สิ้นสูญ
ให้เสรีในศรัทธาการเทิดทูน
ไม่ชวนเชื่อเพิ่มพูนศาสนิกชน

   แต่ให้ทางให้ธรรมที่ล้ำค่า
ให้เหตุผลเพิ่มปัญญาพ้นสับสน
ไม่ก้าวล่วงผู้อื่นดูแลตน
เพียรฝึกใจให้พ้นกิเลสมาร

    มาฆมาสเดือนประกาศโอวาทสาม
ขอน้อมความเคารพร่วมสืบสาน
การแผ่ธรรมนำสู่สุขชื่นบาน
ตามหลักการด้วยบูชาพระไตรคุณ 				
23 กุมภาพันธ์ 2553 19:32 น.

คนใจเย็น

พี่ดอกแก้ว

เคยคิดไหมทำไมต้องใจเย็น 
หากมองเห็นประโยชน์ก็รู้ค่า 
ความสำเร็จนั้นต้องอาศัยเวลา 
ฝึกฝนมาผ่านสมัยอย่างใจเย็น 

ความใจเย็นเป็นมิตรคู่จิตสวย 
ใครอยู่ด้วยจะรับรู้และมองเห็น 
คุณความดีของผู้ที่ใจเย็น 
ไม่ขืนเข่นบีบใครให้ร้อนรน 

ความใจเย็นเป็นช่างใหญ่ในงานศิลป์ 
งานทำมาหากินไม่สับสน 
ไม่ตระกรุมตระกรามและอดทน 
ได้เปรียบคนใจร้อนชีพจรรวน 

คนใจเย็นมักเป็นผู้มีสติ 
การดำริใดใดไม่ผันผวน 
ทำการใดผูกจิตคิดใคร่ครวญ 
มีเวลาทบทวนอย่างถูกกาล 

คนใจเย็นมักเป็นผู้เห็นใจ 
ไม่ขัดใครกลางครันเพราะสงสาร 
ไม่ทำใครเสียประโยชน์ดุจคนพาล 
รู้คิดอ่านสุขุมไม่กลุ้มใจ 

คนใจเย็นเป็นผู้กุศลประณีต 
จะเขียนขีดก็สะอาดดูสดใส 
การพูดจาไพเราะเสนาะใจ 
พบความสุขง่ายในชีวิตตน 

คนใจเย็นเป็นผู้มากโอกาส 
คอยจังหวะหวังวาดประสบผล 
คนใจเย็นใช่อืดอาดขาดแรงกล 
แต่เป็นคนรู้จักรออย่างพอใจ 				
11 กุมภาพันธ์ 2553 15:24 น.

คือรัก

พี่ดอกแก้ว

แม้นเวลาพ้นผ่านนานแค่ไหน 
ความห่วงใยยังมีไม่ห่างหาย 
คอยกูลเกื้อสัมพันธ์ไม่คืนคลาย 
ถึงจะไม่มากมายก็คือรัก 

แม้นเหตุการณ์แรงร้ายจะกรายถึง 
ความผูกพันยังลึกซึ้งให้ประจักษ์ 
ถึงไม่เคยพะเน้าพะนอรอถามทัก 
นั่นคือรักมั่นคงตรงหัวใจ 

แม้นจะมากวาจามาท้วงถาม 
คอยติดตามช่วยเหลือและแก้ไข 
บางคราวเหมือนคิดคนละอย่างไป 
แต่ล้วนทำด้วยใจและด้วยรัก 

แม้นจะไม่มีฤกษ์มีเทศกาล 
ความหวามหวานยังมีให้ตระหนัก 
รอยยิ้มยังแต่งแต้มในวงพักตร์ 
นั่นคือรักยังอยู่คู่ชีวี 

แม้นจะไม่มีคู่เคียงหัวใจ 
แต่ยังมีใครต่อใครไม่หลีกหนี 
คอยเสริมส่งกระแสใจด้วยไมตรี 
ได้รับความปรารถนาดีก็คือรัก 

แม้นจะไม่มีใครคอยห่วงหา 
แต่ดวงใจเปี่ยมเมตตาที่แน่นหนัก 
คอยส่งผ่านกำลังใจไปถามทัก 
นั่นคือรักที่ดีมีค่าคุณ 

ทุกคนต่างมีรักและได้รัก 
จึงมีหลักทำใจให้อบอุ่น 
อย่ามองรักเพียงแง่เดียวจะขาดทุน 
และว้าวุ่นด้วยความคิดความเสียใจ 

ขอส่งใจมาให้ด้วยความรัก 
ขอทุกชีพจงประจักษ์ความสดใส 
มีความสุขเบิกบานในฤทัย 
สวัสดีปีใหม่...ในตรุษจีน 				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
สบายดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ยังไม่ลืมกัน
คิดถึงพี่ดอกแก้วจัง สบายดีมัยคะ ------namsai----