26 พฤษภาคม 2553 13:31 น.

วิสาขบูชา ๒๕๕๓

พี่ดอกแก้ว

อัศจรรย์วันวิสาข์    กาลบูชาพระชินสีห์
เดือนหกทุกรอบปี   พุทธศาสนิกชนหลอมรวมใจ
 
ระลึกพระคุณสาม   กอปรกิจงามด้วยเลื่อมใส
เหตุการณ์ประทับใจ  ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
 
จึงร่วมบำเพ็ญบุญ    อีกอุดหนุนและสืบสาน
พระธรรมชำนะมาร  ให้ปรากฏบททวี
 
ทาน ศีล ภาวนา      ต่างนำพาให้เกิดมี
ประทักษิณเจดีย์     แสงชวาลสว่างวรรณ
 
วันเพ็ญเดือนวิสาข์   ชาวพาราห่างโมหันธ์
ฟังธรรมตามคืนวัน   ชำระไฟในใจตน
 
คืนเพ็ญจึงเย็นยิ่ง     เพราะไร้สิ่งไหม้กมล
ไร้เพลิงเผาผู้คน      ไร้คำร้ายหมายราวี
 
มีเพียงพระพุทธพจน์  ให้จารจรดถึงฤดี
ผองชนประพฤติดี    เพราะอายชั่วและกลัวภัย
 
ประวัติพระพุทธองค์  ดุจดั่งธงแห่งเวไนย
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป  ทุกช่วงวัยล้วนทำดี  
 
พุทธศาสนิกชนไทย   ควรตั้งใจสร้างบารมี
ทำตนให้บุญพี       เพื่อชีวีสุขร่มเย็น
 
ชีพสุข ครอบครัวสุข   ประเทศสุขไร้ทุกข์เข็ญ
วิสาขะคืนร่มเย็น      สู่จิตใจชาวพารา
 
ด้วยปวงบุญทั้งหลาย   ขอถวายพระพุทธศาสนา
อีกให้คุ้มบรรดา       ผองชาวไทยจงสุขเทอญ.
 				
17 พฤษภาคม 2553 19:33 น.

สบายใจ

พี่ดอกแก้ว

สถานการณ์แรงร้ายหลายปัญหา
โถมเข้ามาให้รู้ให้แก้ไข
เกิดความเครียดมากมายในหัวใจ
เรื่องเล็กใหญ่ประดังหลั่งไหลมา

ทั้งเรื่องราวห่างไกลในสังคม
มีข่าวให้ได้ชมได้ศึกษา
เศรษฐกิจใกล้ตัวเรื่องเงินตรา
ต่างนำพาให้ใจไม่สบาย

ความกังวลหม่นหมองครองชีวิต
เพราะความคิดฟุ้งซ่านที่สืบสาย
เก็บเรื่องราวต่างต่างไม่ผ่อนคลาย
แบ่งฝักฝ่ายใส่อารมณ์ข่มคำกัน

นอกจากเรื่องเปลืองใจที่ไกลบ้าน
ครอบครัวยังเกิดการไม่สุขสันต์
มีเหตุให้หงุดหงิดเกือบทุกวัน
อีกเรื่องราวร้อยพันไม่ถูกใจ

หลายคนปลีกหลีกหนีมีโทสะ
เพราะไม่อยากปะทะเรื่องไหนไหน
ปิดตาหูไม่รับรู้เรื่องใดใด
แต่ไม่เคยปิดใจให้เท่าทัน

หนีไปไหน..หนีอะไร..หนีใครเล่า
ทุกคนเขาไม่คิดทำเราโศกศัลย์
แต่เพราะเขาต่างจากเราต่างชีวัน
เขาอาจคิดเหมือนกันว่าเราไม่ดี

หากเข้าใจธรรมะจะวางจิต
ไม่ขบคิดโทษใครไม่หลีกหนี
เพราะรู้ตนว่ากิเลสเต็มชีวี
อยู่ตรงไหนก็พร้อมที่จะทุกข์ใจ

หากรู้ใช้ธรรมะจะปลงจิต
และสร้างสรรค์ชีวิตให้สดใส
มีสติที่ตนเพื่อพ้นภัย
มีปัญญาว่องไววิจัยธรรม 				
14 พฤษภาคม 2553 10:34 น.

ย่อมรู้ตน

พี่ดอกแก้ว

สถานการณ์วายวุ่นฝุ่นคลุ้งคละ
ชุลมุนปะทะกระแทกโหม
หลายคนไม่รู้ใครเริ่มจู่โจม
แต่คนทำย่อมรู้โฉมหน้าของตน

สถานการณ์โกหกพกลมร้าย
คาดคั้นกันแทบตายก็สิ้นผล
จับไม่ได้ไล่ไม่ทันในลิ้นคน
แต่โกหกย่อมมีผลบาปตรงตัว

สถานการณ์คนดีสร้างวีรกรรม
ผู้ที่ทำมักสุขใจไม่เกลือกกลั้ว
กับการอ้างผลงานหน้ามืดมัว
แต่คนอื่นแซ่ซ้องทั่วประทับใจ

สถานการณ์แก้แค้นแสนล้ำลึก
สร้างกลศึกมายาด้วยหน้าใส
อาจไม่มีใครรู้ความเป็นไป
แต่คนถูกแก้แค้นไงที่รู้ทัน

สถานการณ์แข่งขันกันชิงดี
ต่างคนต่างก็มีการสร้างสรรค์
กรรมการอาจลำเอียงเข้าข้างกัน
แต่คนดูเท่านั้นตัดสินตรง

สถานการณ์ปิดทองที่หลังพระ
ใครเขาจะไม่เห็นความประสงค์
อาจถูกเขาละเลยนอกแวดวง
แต่เมื่อทองสว่างองค์ย่อมฟ้องงาน

สถานการณ์ใดใดทั้งเลวดี
อย่าคิดว่าไม่มีใครกล่าวขาน
อย่าคิดว่าใครไม่รู้ในเหตุการณ์
ผู้ทำกรรมย่อมพบพานผลแห่งกรรม				
8 พฤษภาคม 2553 17:50 น.

ภาพเก่า

พี่ดอกแก้ว

ยิ้มให้กับภาพเก่าที่เราคุ้น 
เคยหัวหมุนวุ่นวายกระต่ายเต้น 
พบเรื่องราวก็ร้อนทุกประเด็น 
ใจไม่เย็นเป็นไอพ่นลุกลนทรวง 

มีเรื่องมากระทบเพียงนิดหน่อย 
ก็ตีตนไปเกินร้อยผูกเงื่อนบ่วง 
คิดล่วงหน้าย้อนหลังสร้างภาพลวง 
ทุกข์ใหญ่หลวงเกิดเพราะคิดผิดวิธี 

มีเรื่องมากระทบก็ปะทุ 
กิเลสคุไฟควันยากหันหนี 
มืดมัวตาพาใจขึ้นเวที 
เข้าต่อตีตอบโต้โชว์ฤทธิ์ตน 

มีเรื่องมากระทบกระเทือนซาง 
ความอดทนเจือจางจนเสื่อมผล 
เกิดพิพาทบาดหมางระหว่างคน 
ความเมตตาหายตนไปจากใจ 

มีเรื่องมากระทบกระแทกจิต 
ก็ย้ำคิดย้ำทำตามนิสัย 
ประเด็นเก่าเล่าซ้ำไม่หนำใจ 
ผูกประเด็นขึ้นใหม่จนปลายบาน 

ยิ้มให้กับภาพเก่าที่เคยคุ้น 
ไม่หัวหมุนกับเรื่องไร้แก่นสาร 
เพราะมีการฝึกใจให้ชำนาญ 
สร้างศีลทานภาวนามาบ่มใจ 

ยิ้มให้กับภาพเก่าที่เคยคุ้น 
ความอบอุ่นจากปัญญาพาผ่องใส 
รู้กระทบ กระทำ และอภัย 
มีสติกำกับใจให้เยือกเย็น 
				
4 พฤษภาคม 2553 18:00 น.

ฉัตรมงคล

พี่ดอกแก้ว

น้อมเศียรศิโรราบ 
บังคมกราบพระภูมินทร์ 
ร่มฉัตรแห่งแผ่นดิน 
บังแสงสูรย์สุรีย์กานต์ 

เยือกเย็นทั่วผืนหล้า 
พงพนาเปี่ยมละหาร 
พระทัยดั่งสายธาร 
หลากทั่วไทยไปทั่วแดน 

พระองค์ผู้ทรงฉัตร 
บริบาลรัฐเป็นปึกแผ่น 
โปรยธรรมไปทั่วแคว้น 
ดังปฐมบรมราชโองการ 

ครบรอบฉัตรมงคล 
พิพัฒน์ผลพูนไพศาล 
บูชาศิระกรานต์ 
พระผู้ล้นบารมี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า ดอกแก้ว 				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
สบายดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ยังไม่ลืมกัน
คิดถึงพี่ดอกแก้วจัง สบายดีมัยคะ ------namsai----